Aktualitātes

LLA un LLKA kopprojekta pētījumam par starpnozaru sadarbību LBTU piešķir sertifikātu

27.05.2024 Drukāt
LLA un LLKA kopprojekta pētījumam par starpnozaru sadarbību LBTU piešķir sertifikātu

Rīgas Tehniskās universitātes vadošajam pētniekam Dr.sc.ing. Vitālijam Boļšakovam un Latvijas un Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) ģenerāldirektoram Rolandam Feldmanim Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU) ir piešķīrusi sertifikātus par pētījumu “Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā”, kurš tika prezentēts š.g. 16.maijā notikušajā LBTU organizētajā 25.Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Ekonomikas zinātne lauku attīstībai”.

“LBTU ir zināšanu un pētniecības mezgls lauksaimniecības jomā un vienmēr ir patīkami piedalīties LBTU organizētajās konferencēs. Iesākto pētniecisko darbu šajā jomā plānoju turpināt arī savas Alma Mater RTU ietvaros, un domāju, ka būs vēl zinātniskās publikācijas, ar kurām piedalīties konferencēs, kas palīdz izplatīt iegūtās zināšanas un lietderīgi izmantot secinājumus praksē” sertifikāta iegūšanu komentē RTU vadošais pētnieks V.Boļšakovs.

R.Feldmanis norāda, ka starpnozaru kooperācija ir jāturpina, parādoties jauniem ekonomiskiem un ģeopolitiskiem izaicinājumiem, tostarp, arī meklējot risinājumus Zaļā kursa izpildei.

Savukārt, Latvijas Loģistikas asociācijas valdes priekšsēdētājs Normunds Krūmiņš norāda, ka transporta joma ir viena no būtiskākajām sadaļām jebkurā ekonomikā, šajā gadījumā autotransportēšanas un loģistikas risinājumi ir kā kopsaucējs starp divām nozarēm. “No projekta redzam, ka sadarbību, izmantojot vienu un to pašu pamataktīvu, var paplašināt un efektīvāk izmantot esošos resursus lauksaimniecības izaicinājumu risināšanā,” rezumē N.Krūmiņš.

Projekta “Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā” (projekta nr.18-00-A01612-000022) mērķis ir izstrādāt ekonomiski lietderīgu un efektīvu loģistikas modelēšanas un vadības sistēmas prototipu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarei smago kravu pārvadāšanai, maksimāli efektīvi izmantojot uzņēmumos esošās tehnikas vienības un piesaistītos cilvēkresursus. Projekta vadošais partneris ir LLA un tas tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sadarbība” 16.1.apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros.