Aktualitātes

Lauku atbalsta dienests izsludina pieteikšanos projektiem saimniecību un kooperācijas attīstībai par 52 miljoniem eiro

23.09.2019 Drukāt
Lauku atbalsta dienests izsludina pieteikšanos projektiem saimniecību un kooperācijas attīstībai par 52 miljoniem eiro

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija vērš uzmanību, ka Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” divos pasākumos, kur kopējais pieejamais finansējums būs 52,454 miljoni eiro. 

LAD projektu iesniegumus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumos “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” un “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” pieņems no šā gada 4.novembra līdz 4.decembrim. Pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” kooperatīviem ir 7,506 miljoni eiro, bet lauku saimniecībām – 29,166 miljoni eiro.

Pasākuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.

Pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” projektu vērtēšana notiks līdz 2021.gada 1.martam, ievērojot atbrīvoto publisko finansējumu. Pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ir 15,783 miljoni. Atbalsta mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos. Iesniegtie projekti būs jāīsteno gada laikā kopš LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei vai divu gadu laikā no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve, ierīkoti ilggadīgie stādījumi un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi.

Plašāka informācija par pasākumu ''Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās'' lasāma šeit

Informācija par pasākumu ''Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē'' atrodama šeit