Aktualitātes

Līdz 4.decembrim Lauku atbalsta dienestā var iesniegt projektus pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumos

13.11.2019 Drukāt
Līdz 4.decembrim Lauku atbalsta dienestā var iesniegt projektus pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumos

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija vērš uzmanību, ka Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2019.gada 4.novembra līdz 4.decembrim pieņem pieteikumus atbalsta saņemšanai divos investīciju atbalsta pasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" un "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē".

Pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības un kooperatīvus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku. Sestās kārtas pieejamais publiskais finansējums lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir 7,5 miljoni eiro, bet lauku saimniecībām 29 miljoni eiro. 
 
Pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos. Apakšpasākuma ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, un ar to saistītu iepakošanu un pirmapstrādi. Astotās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 15,7 miljoni eiro.
 
Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei - viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve, ierīkoti ilggadīgie stādījumi un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 
Plašāka informācija par pasākumu ''Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās'' lasāma šeit

Informācija par pasākumu ''Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē'' atrodama šeit

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu.