Aktualitātes

Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru kooperatīvo sabiedrību atbilstību arī turpmākos trīs gadus turpinās izvērtēt LLKA

01.11.2022 Drukāt
Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru kooperatīvo sabiedrību atbilstību arī turpmākos trīs gadus turpinās izvērtēt LLKA

Vakar, š.g. 31.oktobrī,  Zemkopības ministrijas (ZM) un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) pārstāvji noslēdza līgumu par lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu, paredzot, ka arī turpmākos trīs gadus valsts pārvaldes uzdevuma izpilde - piešķirt un anulēt atbilstības statusu kooperatīvajām sabiedrībām, kā arī īstenot atbilstīgo kooperatīvo sabiedrību darbības uzraudzību, deleģēta LLKA.

Kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšana ik gadu notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 16.jūlija noteikumiem Nr.357 “Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi). Visām kooperatīvajām sabiedrībām, neskaitot Noteikumu 14.pantā minētos izņēmumus, dokumenti atbilstības izvērtēšanai jāiesniedz katru gadu līdz 15.martam. Kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu arī turpmākos trīs gadus veiks LLKA.  

Šis process tiek īstenots, lai nodrošinātu, ka Latvijā darbojošās lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares kooperatīvās sabiedrības darbojas atbilstoši kooperāciju regulējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī saskaņā ar kooperācijas pamatprincipiem, turklāt atbilstības statusa iegūšana kooperatīviem dod priekšrocības dažādu atbalsta veidu apguvē.

“Atbilstības statuss ne tikai dod priekšrocības dažādu atbalsta veidu apguvē, bet arī ir kā sava veida uzticības garants kooperatīvās sabiedrības biedram -  lauksaimniekam un meža īpašniekam. Jāuzsver, ka LLKA kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanas funkciju nodrošina jau vairāk nekā 10 gadus. Tiesības turpināt uzdevuma izpildi pierāda, ka LLKA komandā strādā kooperācijas speciālisti, kas iepriekšējā līguma izpildi veikuši ar augstu atbildības sajūtu un profesionalitāti,” teic LLKA izpilddirektore Linda Uzkalne.

Savukārt Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta direktora vietniece Biruta Ingiļāvičute novēl veiksmi LLKA nākamo triju gadu periodā, kā arī uzsver, ka LLKA valsts pārvaldes uzdevuma veikšanā ir svarīgi ne tikai nodrošināt kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanas un uzraudzības procesa kvalitāti un nepārtrauktību, bet arī nodrošināt, ka procesā ir ievērota vienlīdzīga attieksme pret visām kooperatīvajām sabiedrībām.

Jaunā līguma ietvaros tiks izveidota atbilstības izvērtēšanas komisija, kurā darbosies pieci dalībnieki – trīs LLKA pārstāvji, tostarp zvērināts revidents, un pa vienam pārstāvim no Lauku atbalsta dienesta un Valsts ieņēmumu dienesta.

Informācija par atbilstīgu kooperatīvo sabiedrību nosacījumiem un statusu pieejama LLKA mājas lapā.