Aktualitātes

Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares kooperatīvu loma tirgū pieaug

21.05.2019 Drukāt
Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares kooperatīvu loma tirgū pieaug

Neskatoties uz 2018.gada ilgstošo sausumu, kas radīja zaudējumu lauksaimniecības nozarē kopumā, atbilstīgu lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību 2018.gada neto apgrozījums, salīdzinot ar 2017.gadu, ir palielinājies no 414.85 milj.EUR uz 436,00 milj. EUR.

Neto apgrozījuma pieaugums vērojams piena, graudu, augļu un dārzeņu, kā arī meža nozares kooperatīviem. Īpaši dinamiska izaugsme vērojama meža nozarē, kur atbilstīgo meža nozares kooperatīvu kopējais neto apgrozījums 2018.gadā sasniedza 8.58 milj.EUR, salīdzinot ar 3,84 milj.EUR apgrozījumu 2017.gadā. Atbilstīgu kooperatīvo sabiedrību apgrozījuma samazinājums vērojams gaļas nozares kooperatīviem, kā arī tehnikas pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām. Jāuzsver, ka gaļas nozarē pēdējo gadu laikā vērojama negatīva kooperācijas pieredze, kā rezultātā šīs nozares lauksaimnieki irpiesardzīgi, izvēloties kopdarbības formu kā iespējamo attīstības virzienu.

Tāpat palielinājies arī atbilstīgu lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību kopējais biedru skaits un saskaņā ar 2018.gada datiem kooperatīvos apvienojušies 4846 lauksaimnieki un mežsaimnieki. Jāuzsver, ka, neskatoties uz to, ka katru gadu kooperatīvo sabiedrību biedru skaits pieaug, tomēr pieauguma potenciāls vēl ir milzīgs, ņemot vērā kopējo lauksaimnieku un meža īpašnieku skaitu Latvijā.

Atbilstīgu piena ražotāju kooperatīvu biedru skaits 2018.gadā ir pieaudzis, savukārt, biedru skaita samazinājums vērojams graudu audzētāju kooperatīviem. Jāuzsver, ka samazinājums ir saistīts ar faktu, ka divi graudu audzētāju kooperatīvi, kuri atbilstības statusu bija ieguvuši 2017.gadā, 2018.gadā uz atbilstības izvērtēšanu nestartēja. Ja vērtējam 2017.un 2018.gada kopējo biedru skaitu 2018.gada 15 atbilstīgiem graudu audzētāju kooperatīviem, tad tas ir pieaudzis no 2156 uz 2237 biedriem.

Savukārt, augļu un dārzeņu nozarē ir vērojams biedru skaita samazinājums. Viens no iemesliem ir šīs nozares atbilstīgo kooperatīvu skaita samazināšanās no 6 uz 5 kooperatīvajām sabiedrībām,  taču, vērtējot arī šī gada atbilstīgo kooperatīvu 2018. un 2017.gada kopējo biedru skaitu, tāpat vērojams neliels samazinājums.

Meža nozares kooperatīvi 2018.gadā parādījuši dinamisku izaugsmi arī kopējā biedru skaita ziņā - biedru skaits palielinājies no 362 meža īpašniekiem 2017.gadā uz 536 meža īpašniekiem 2018.gadā. Jāuzsver, ka meža nozares kooperācija aizsākās 2012.gadā, kad Kooperatīvo sabiedrību likumā tika iekļauts šāds kooperācijas virziens. 

Tehnikas pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un gaļas nozares kooperatīvo sabiedrību biedru skaits 2018.gadā, salīdzinot ar 2017.gadu, ir samazinājies.

Sīkāka informācija šeit.