Aktualitātes

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija vērtē aizejošo 2018.gadu

21.12.2018 Drukāt
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija vērtē aizejošo 2018.gadu

Kā ierasts, arī šā gada nogalē Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) atskatās uz aizejošā gada notikumiem un iezīmē jaunus uzdevumus kooperācijas attīstīšanai Latvijā.

Kā liecina provizoriskie dati, strauja kooperācijas attīstība notiek meža nozarē – meža nozares kooperatīvo sabiedrību apgrozījums 2018.gadā salīdzinot ar 2017.gadu ir dubultojies. Ja trīs atbilstīgo meža nozares kooperatīvu – „Mežsaimnieks”, L.V.Mežs” un "Mūsu mežs” – apgrozījums 2017.gadā sastādīja 3,84 milj. EUR, tad 2018.gadā tas sastādīs aptuveni 8,30 milj.EUR. Arī kopējais biedru skaits pieaudzis, sasniedzot gandrīz 600 biedrus (2017.gadā – 362). Tāpat turpina palielināties arī lauksaimniecības kooperatīvu apgrozījums, kas, piemēram, kooperatīvam “LATRAPS” no 185,50 miljoniem EUR pieaudzis līdz 222,65 milj.EUR.

Indulis Jansons, LLKA valdes priekšsēdētājs: „Lai arī gads īpaši meteoroloģisku iemeslu dēļ nebija viegls, lauksaimniekiem un mežsaimniekiem kopējais apgrozījums ir audzis. Prieks, ka kooperācija turpina attīstīties un veidoties arī jaunās nozarēs, kur līdz šim kooperācija nebija attīstījusies – olu ražošanas nozarē un mājražošanā.”

Gada nogalē tika uzsākts Latvijā pirmais kooperatīvu apvienošanās process. Lēmumu par kooperatīva „Kuziks” apvienošanos ar LPKS „LATRAPS” decembrī pieņēma LPKS „LATRAPS” kopsapulcē. Arī vairāki piena kooperatīvi šogad turpina aktīvu darbu pie otrā līmeņa kooperatīva izveidošanas.

Jāatzīmē ka kooperatīvi un to vadītāji tiek novērtēti arī nozares līmenī – LLKA valdes priekšsēdētāja vietniecei un piena ražotāju kooperatīva “Pienupīte” valdes priekšēdētājai Mirdzai Feldmanei tika piešķirts Zemkopības ministrijas Atzinības raksts, savukārt, graudu audzētāju kooperatīvs “VAKS” kļuva par laureātu Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2018” nominācijā „Gada veiksmīgākā kopdarbība”.

2018.gadā ir pabeigts darbs pie jauna Kooperatīvo sabiedrību likuma izstrādes un tas ir apstiprināts Saeimā. LLKA bija iniciators šī likuma tapšanai un divus gadus aktīvi piedalījās jaunā likuma izstrādes procesā. Likums stāsies spēkā 2019.gada 1.janvārī, kas nozīmē, ka turpināsies darbs pie prakstiskas likumā minēto nosacījumu ieviešanas.

Jau otro gadu dabas apstākļi Latvijā nebija draudzīgi lauksaimniekiem un šogad kooperatīvi saskārās ar izaicinājumu – tikt galā ar 2018.gada sausuma radītajām sekām. Vēlreiz varējām pārliecināties par kooperācijas spēku – kooperatīvi spēja palīdzēt saviem biedriem sausuma radīto finansiālo grūtību risināšanā.

Arī nakamajā – 2019.gadā – LLKA mērķis paliek nemainīgs – kooperācijas veicināšana Latvijā un kooperatīvu stiprināšana! Turpināsies darbs, lai stiprinātu mājražotāju kooperāciju, veicinātu kooperāciju gaļas nozarē, turpinātu darbu, lai nozaru kooperatīvi savstarpēji sadarbotos vai apvienotos, tādējādi izaugot par spēcīgiem tirgus dalībniekiem. Tāpat aktīvi jāstrādā pie nākamā Eiropas Savienības plānošanas perioda Kopējās lauksaimniecības politikas.