Aktualitātes

Lai uzlabotu meža vērtību

27.01.2023 Drukāt
Lai uzlabotu meža vērtību

Pakalpojumu kvalitātes palielināšana, lielāks biedru skaits un savas ražošanas izveide – tie ir tikai daži no meža īpašnieku kooperatīvu mērķiem. Ilgtermiņā kooperatīvi plāno nostiprināt savas pozīcijas tautsaimniecībā, sniedzot lielāku pievienoto vērtību. Kooperatīvu aplēses liecina - sasniedzot savus skaitliskos mērķus un ilgtspējīgi apsaimniekojot biedru mežus, meža īpašnieku kooperatīvu pienesums tautsaimniecībā ik gadu būtu papildu 28 miljoni eiro. Tieši mazajiem un vidējiem meža īpašniekiem apvienojoties, kooperatīvu spēks augtu un tas ļautu kļūt par nozarē stratēģiski nozīmīgu partneri.

Lai paliek vietējo rokās

Ziemeļeiropā meža īpašnieku kooperācija jau daudzus gadu desmitus ir galvenais privāto mežu apsaimniekošanas paņēmiens. Tādās valstīs kā Zviedrija un Norvēģija katrs trešais meža īpašnieks koksni pārdod un mežsaimnieciskos pakalpojumus iepērk caur kooperatīvajām sabiedrībām. Uz līdzīgu mērķi būtu jātiecas arī Latvijā, uzskata meža īpašnieku kooperatīvu pārstāvji. “Kā kooperatīva skaitliski sasniedzamos mērķus esam izvirzījuši biedru skaita palielināšanu līdz 10 tūkstošiem biedru un apsaimniekoto meža īpašumu platību - līdz 150 tūkstošiem hektāru, bet tas ir pamatots ar tālejošākiem mērķiem,” stāsta meža īpašnieku kooperatīva “Mežsaimnieks”  valdes loceklis Andis Malējs. “Mežsaimnieks” vēlas palielināt biedru skaitu, lai meža īpašumi paliek vietējo iedzīvotāju rokās, nevis ārzemju kapitālam piederošajām kompānijām. Pašreiz esot vērojama nepatīkama tendence, ka aizvien vairāk un vairāk īpašumu nonāk ārzemju kapitāla rokās. Daudzi meža īpašnieki izšķiras par sava meža īpašuma pārdošanu, jo pietrūkst zināšanu, kā savu mežu apsaimniekot, kur saņemt mežsaimnieciskos pakalpojumus, kā iegūt peļņu no sava meža un vieglākais ceļš esot savu īpašumu pārdot. “Mēs kā meža īpašnieku kooperatīvs vēlamies būt kā efektīvs un ērts rīks, lai īpašnieki, kuriem trūkst zināšanu vai pašiem pietrūkst laika, varētu izdevīgi apsaimniekot savus īpašumus,” uzsver A. Malējs. Jāatgādina – tieši meža īpašnieku kooperatīva biedri vienlaikus ir arī šīs organizācijas īpašnieki un galvenie labuma guvēji no savu mežu apsaimniekošanas.

Vairāki soļi

“Mežsaimnieks” kā kooperatīvs vēlas, lai pievienotā vērtība no īpašuma būtu pēc iespējas lielāka, tādēļ ir vēlme palielināt apsaimniekoto mežu platību, kas kooperatīvam ļautu gan efektivizēt pašu mežu apsaimniekošanu, gan arī iegūt papildus pievienoto vērtību, ejot tirgū kā vienotam spēkam. Lai to sasniegtu, jāveic vairāki soļi, kas arī dotu vairākus ieguvumus. “Pirmkārt, apvienojot pārdodamās koksnes resursus, mēs kļūstam stratēģiski svarīgs resursu piegādātājs nozarē. Līdz ar to saviem biedriem iegūstam labākus pārdošanas nosacījumus un cenas par pārdoto koksni, tajā skaitā samazinot cenu svārstību riskus, ar ko šobrīd saskaramies Latvijas reģionos. Tāpat arī mežizstrādes un mežkopības pakalpojumu iegāde biedriem kļūtu vēl izdevīgāka un drošāka,” skaidro “Mežsaimnieks” valdes loceklis. Otrkārt, spējot apkopot gana lielus resursus, kooperatīviem ir iespēja izveidot pašiem savu ražošanu, tādējādi vēl palielinot pievienoto vērtību mūsu mežos izaudzētajai koksnei. A.Malējs tic, ka Latvijā līdzīgi kā Skandināvijā nākotnē meža īpašnieku kooperatīviem piederēs kokapstrādes un koksnes ķīmijas pārstrādes uzņēmumi. Tāpat esot jāiegūst papildus pievienotā vērtība no nekoksnes resursiem – te runa ir par ekosistēmu pakalpojumiem, ko sniedz mežs. Ja katrs meža īpašnieks individuāli centīsies pārdot šos ekosistēmu pakalpojumus, tad galveno peļņu no tā iegūst starpnieki, tāpēc ir svarīgi apkopot mūsu meža īpašums un būt pašiem šī pakalpojuma ieņēmumu saņēmējiem, piebilst A. Malējs. Salīdzinot kooperatīvā apsaimniekotos mežus ar vidējiem Latvijas rādītājiem, aprēķināts, ka, sasniedzot savus skaitliskos mērķus un ilgtspējīgi apsaimniekojot biedru mežus, meža īpašnieku kooperatīvi tautsaimniecībā ik gadu spētu pienest papildus 28 miljonus eiro.

Kvalitatīvi un operatīvi

Kooperatīva  “Mūsu Mežs”  mērķis ir pakalpojumu kvalitātes saglabāšana augstā līmenī un operativitāte pakalpojumu sniegšanā – stāsta mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “Mūsu Mežs” izpilddirektors Toms Kalvis. “Kad jutīsimies stabili savā darbībā un būs sasniegts plānotais kvalitātes un kvanititātes līmenis, tad plānosim nākamo lēcienu sava kooperatīva izaugsmē. Tiesa, pie šī plāna un attīstības virzieniem vēl būs detalizēti jāstrādā,” viņš uzsver.  Arī “Mūsu Mežs” plāno palielināt savu biedru skaitu. Līdzīgi, kā tas vērojams šobrīd, biedru skaita pieaugums varētu būt pakāpenisks un straujš lēciens, visticamāk, neesot gaidāms. Pašlaik kooperatīvā apvienojušies 67 meža īpašnieki. Tieši pēdējā laikā kooperatīvā esot iesaistījušies ārzemēs dzīvojošie meža īpašnieki, kam nepieciešama sava īpašuma apsaimniekošana Latvijā. To kooperatīvs varot nodrošināt, izstrādājot detalizētu apsaimniekošanas plānu, tāpēc arī veidojas laba sadarbība starp abām pusēm. Jaunos biedrus “Mūsu Mežs” plāno piesaistīt ar savu darbu, jo līdz šim esot pierādījies, ka neviena reklāmas kampaņa neesot tika laba un tieši informācijas nodošana no cilvēka uz cilvēku, respektīvi - viens klients iesaka kādam citam pamēģināt kooperatīva pakalpojumus - esot labākais veids, kā piesaistīt jaunus klientus. Proporcionāli biedru skaita pieaugumam paredzēts arī palielināt meža īpašnieku kooperatīva apsaimniekojamo platību. “Mūsu Mežs” biedri nesnaužot, pamazām tiekot iegādāti jauni meža īpašumi un tas nozīmē, ka bilance mainās uz pozitīvo pusi un apsaimniekojamā platība palielinās. Pēdējā mēneša laikā apsaimniekojamā platība esot pieaugusi par 60 – 70 ha un pieaugums turpinās. Pagaidām Toms Kalvis nenosauc konkrētus ciparus, bet minimālais plāns – gada laikā vidēji biedru skaitu palielināt par 8 % un attiecīgi hektāru skaits būšot atkarīgs no biedru apsaimniekojamās platības pieauguma. “Palielinoties biedru skaitam būs jāpalielina kooperatīva darbinieku skaits un man kā vadītājam tas nozīmēs jaunus izaicinājumus - katru jaunu darbinieku ievirzīt darbā, lai kvalitātes līmenis būtu atbilstošs mūsu izvirzītajiem mērķiem. Papildus darbinieki nozīmē ātrāku darbu izpildi – cirsmu iemērīšanu, īpašuma novērtēšanu, stādu iegādi. Taču primārais mērķis ir mūsu sniegto pakalapojumu kvalitātes saglabāšana un palielināšana, lai meža īpašnieks būtu apmierināts un gribētu darboties mūsu organizācijā,” uzsver Toms Kalvis. Tikpat svarīgs un nozīmīgs darbības mērķis esot meža pievienotās vērtības paaugstināšana. Daudz darba tiekot ieguldīts, lai katra īpašnieka mežs kļūtu produktīvāks un kvalitatīvāks. Tas nozīmē jaunaudžu kopšanu, krājas kopšanas cirtes, kad mežs tiek izkopts un padarīts produktīvāks, lai koksnes pieaugums būtu lielāks un no meža tiek izņemta mazvērtīgāka koksne, atbrīvojot augšanas telpu citiem kokiem. Meža pievienotās vērtības paaugstināšana nozīmē gan koksnes pārdošanu ar labām piemaksām, gan pievienoto meža vērtību dažādos procesos. Toms Kalvis ir vienisprātis ar kolēģiem, ka jātiecas uz kooperatīviem piederošas ražotnes izveidi. “Mūsu Mežs” vadītājs atklāj, ka šajā jautājumā varētu veidoties otrās pakāpes kooperācija, kad, saliekot kopā abu kooperatīvu zināšanas un pieredzi, varētu tapt sava pārstrāde. Tas veidotu meža īpašnieku kooperācijas spēku un kooperatīvu attīstībā dotu jaunu izrāvienu, kā arī nozīmīgu pienesumu valsts ekonomikai. Pagaidām šis jautājums detalizēti gan neesot apspriests. “Uz savu pārstrādi ir jātiecas, lai dotu pievienoto vērtību koksnei, ko iegūstam no katra meža īpašnieka meža. Tiesa, ir jāsaprot tā niša, kādā virzienā doties un ko izvēlēties par prioritāti. Tas būtu ieguvums visai nozarei un kooperācijas attīstībai,” spriež pieredzējušais mežsaimnieks.    

Meža īpašnieku kooperatīvu mērķi:
- Palielināt apsaimniekojamo meža platību līdz 150 tūkstošiem ha.

-Palielināt meža īpašnieku kooperatīvu biedru skaitu līdz 10 tūkstošiem.

-Apvienot pārdodamās koksnes resursus, lai kļūtu par stratēģiski svarīgu resursu piegādātāju nozarē.

- Apkopot resursus un izveidot pašiem savu ražošanu, tādējādi vēl palielinot pievienoto vērtību mūsu mežos izaudzētajai koksnei.

- Papildus pievienotās vērtības iegūšana no ekosistēmu pakalpojumiem, ko sniedz mežs.

VIZĪTKARTES

MPKS “Mūsu mežs”
Biedru skaits: 67
Apgrozījums (2021.g.): 453,3 tūkstoši eiro
Apsaimniekojamā platība: 3 tūkstoši ha
Kontakti: tel. 24002400, e-pasts: info@musumezs.lv

https://www.musumezs.lv/

 

MPKS “Mežsaimnieks”
Biedru skaits: 644
Apgrozījums (2021.g.): 8,6 miljoni eiro
Apsaimniekojamā platība: 12 144 ha
Kontakti: tel. 24225225, e-pasts: info@mezsaimnieks.lv

https://www.mezsaimnieks.lv/

 

Informāciju sagatavoja biedrība Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija par Meža attīstības fonda piešķirtajiem līdzekļiem projekta Nr. 22-00-S0MF10-000024 ietvaros.