Aktualitātes

Kooperatīvs JURGENSBURG AGRO aizvada biedru kopsapulci

26.03.2024 Drukāt
Kooperatīvs JURGENSBURG AGRO aizvada biedru kopsapulci

Pirmdien, 25.martā, notika kooperatīva “Jurgensburg Agro” kopsapulce, kurā tika uzaicināts arī Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) ģenerāldirektors Rolands Feldmanis, lai pastāstītu par starptautiskiem izaicinājumiem graudu tirgū, kā arī aicinātu kooperatīva “Jurgensburg Agro” biedrus aktīvāk iesaistīties kooperatīva darbībā – plānojot, kāpinot ražošanas apjomus un, protams, plānojot arvien palielināt pievienot vērtību savai produkcijai.

Šobrīd lielākais izaicinājums ir graudu imports no Ukrainas, kur ražošanas izmaksas ir zemākas un kas rezultātā saasina konkurenci par Eiropas tirgu Latvijā ražotiem graudiem.

Tāpat R.Feldmanis pastāstīja par pozitīvo pieredzi stapnozaru projektos, pieminot Latvijas Loģistikas asociācijas un LLKA kopīgi īstenoto projektu, kā graudu nozare var sadarboties ar meža nozari autotransporta – vilcēju jomā un ka to var sekmēt ar inovatīviem risinājumiem, programmatūru – “Graudvedis” un arī 52 tonnu piekabi (transporta sastāva pilna masa).

Projekta “Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā” (projekta nr.18-00-A01612-000022) mērķis ir izstrādāt ekonomiski lietderīgu un efektīvu loģistikas modelēšanas un vadības sistēmas prototipu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarei smago kravu pārvadāšanai, maksimāli efektīvi izmantojot uzņēmumos esošās tehnikas vienības un piesaistītos cilvēkresursus. Projekta vadošais partneris ir LLA un tas tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sadarbība” 16.1.apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros.