Aktualitātes

Konferencē spriež par klimata pārmaiņu ietekmi lauksaimniecības un meža zemēs

13.06.2024 Drukāt
 Konferencē spriež par klimata pārmaiņu ietekmi lauksaimniecības un meža zemēs

Ceturtdien, 13.jūnijā, starptautiskajā konferencē “Klimata pārmaiņu samazināšana auglīgās organiskās augsnēs lauksaimniecības un meža zemēs” no Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas piedalījās padomes loceklis Andis Malējs un ģenerāldirektors Rolands Feldmanis.

Konferences mērķis ir dalīties ar zināšanām, kā arī rosināt diskusiju par organisko augšņu apsaimniekošanas iespējām klimata pārmaiņu samazināšanai. Konferences problemātika ir ļoti būtiska klimata kontekstā, jo organisko augšņu (kūdras un kūdrainās augsnes) platības Eiropas Savienības teritorijā aizņem 34,5 milj. ha, kas sastāda 7% no ES kopējās platības. Apsaimniekotas auglīgas organiskās augsnes ir viens no lielākajiem zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektora SEG emisiju avotiem mērenās klimata joslas reģionos Eiropā.

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece Dace Arāja konferecē savā uzrunā norādīja uz ļoti izaicinošiem mērķiem jau 2030.gadā, jo emisijas netralitāti ir jāsasniedz līdz 2050.gadam.Viņa uzsvēra, ka ļoti augsti mērķi, bez konkrēta pasākuma plāna, rada bīstamu riska vidi.

“Mežsaimniecībā ienākumus nevar sistemātiski iegūt gada griezumā, bet mežsaimniecības ciklā, kas ir no 40 līdz 100 gadus, atkarībā no koka sugas un citiem nosacījumiem. Līdz ar to, politikas vai lēmumu strauja maiņa attur no pārdomātas, efektīvas attīstības,” savu redzējumu pauž A.Malējs.

“Viena no mūsu prioritātēm ir produktīva savas valsts pamattesursa izmantošana. Ja pārmērīgi ierobežojam izmantošanas iespējas, vai tad spēsim konkurēt ar citu valstu ekonomikām?” retoriski savās pārdomās dalās  R.Feldmanis.

Projekta LIFE OrgBalt galvenais mērķis ir inovatīvu klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu demonstrēšana, ilgtspējīgi apsaimniekojot auglīgas organiskās augsnes meža un lauksaimniecības zemēs, mērenajā klimata joslā, ar mērķi samazināt zemes sektora (lauksaimniecība un mežsaimniecība) siltumnīcefekta gāzu emisijas un sniedzot ieguldījumu ES kopīgo un dalībvalstu nacionālo klimata mērķu sasniegšanā. Projektu īsteno astoņi partneri no piecām ES dalībvalstīm: Igaunijas, Somijas, Vācijas, Latvijas un Lietuvas.