Aktualitātes

Jaunas mazās un vidējās kooperatīvās sabiedrības līdz 20.septembrim var pieteikties atbalstam kapacitātes stiprināšanai

24.08.2021 Drukāt
Jaunas mazās un vidējās kooperatīvās sabiedrības līdz 20.septembrim var pieteikties atbalstam kapacitātes stiprināšanai

Valdība otrdien, 24.augustā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts un ES atbalsta pasākumam “Ražotāju grupu un organizāciju izveide”, lai precizētu atbalsta saņemšanas nosacījumus jaunu atbilstīgo kooperatīvo sabiedrību izveidei 2014. – 2020.gada plānošanas perioda pārejas posmā.

Uz atbalstu varēs pieteikties jaunas kooperatīvās sabiedrības, kas atbilstības statusu ieguvušas pēc 2019.gada 1.janvāra. Atbalsta finansējumā attiecināmas ir vispārīgās izmaksas, kas ir pamatotas un tieši saistītas ar biznesa plāna īstenošanu. Atbalsta pasākuma finansējums 2021. – 2025.gadam ir viens miljons eiro. Plānots, ka projektu pieņemšanas kārta tiks izsludināta 2021.gada nogalē.

Noteikumos arī paredzēta kārtība, kādā piešķir atbalstu mazo un vidējo kooperatīvo sabiedrību attīstībai, lai veicinātu sadarbības veidu attīstību un stiprinātu mazo un vidējo kooperatīvo sabiedrību tirgus varu, administratīvo un ekonomisko kapacitāti. Uz atbalstu var pretendēt atbilstīga kooperatīvā sabiedrība lauksaimniecības un mežsaimniecības jomā, kura 2021.gadā ieguvusi atbilstības statusu un kurai 2020.gadā lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums vidēji starp sabiedrību un vienu tās biedru nepārsniedza 60 tūkstošus eiro. Atbalsta pasākuma kopējais finansējums ir 680 tūkstoši eiro. Pieteikšanās termiņš –  2021.gada 20.septembris.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.60 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam “Ražotāju grupu un organizāciju izveide””” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.