Aktualitātes

Izveidota stipendija kooperācijas pētniecībai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

06.09.2019 Drukāt
Izveidota stipendija kooperācijas pētniecībai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

Viens no bioekonomikas pamatnozaru – lauksaimniecības un mežsaimniecības – veiksmīgas darbības nosacījumiem ir kooperācija, kas attīstījusies vadošajās Eiropas valstīs un kuras nozīme pieaug arī Latvijā. Lai veicinātu jauno speciālistu izpratni par šiem jautājumiem un veidotu spēcīgāku kooperāciju abās nozarēs nākotnē, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Attīstības fondā 2019.gada 10.jūnijā ir izveidota Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) stipendijas programma.

Jaunās stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt LLU maģistra studijās studējošos, kuru zinātniskās aktivitātes saistītas ar kooperācijas izzināšanu un pētniecību. Pretendentiem būs jāizstrādā un sekmīgi jāaizstāv maģistra darbs par LLKA aktuālajām tēmām: lauksaimnieku un/vai mežsaimnieku kooperāciju produkcijas realizācijas nodrošināšanā un/vai pārstrādē, pārstrādes produktu kopējā tirdzniecībā.

LLKA motivāciju piešķirt 500 EUR lielu stipendiju jaunajiem speciālistiem skaidro tās valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons: “Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija labākajiem LLU studentiem sniedz iespēju saņemt stipendiju sava maģistra darba izstrādei, lai topošo lauksaimniecības speciālistu vidū raisītu izpratni par kooperācijas lomu un nozīmi. Tā kā Latvijā kooperācijas loma nākotnē tikai palielināsies, studentiem šajā tēmā ir jābūt kompetentiem un zinošiem.”

Stipendiju paredzēts piešķirt diviem sekmīgiem LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes un/vai Meža fakultātes maģistriem. Abu fakultāšu maģistranti studiju laikā gūst zināšanas par kooperāciju un īsteno pētījumus šajā virzienā.

“Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātei sadarbība ar LLKA izveidojusies jau vairāku gadu garumā. Ņemot vērā, ka lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības ir ar senām tradīcijām, mēs varam savstarpēji mācīties, dalīties pieredzē un ieinteresēt studentus pētīt kooperāciju un dažādas pieejas uzņēmumu integrācijas procesos, ko vēl vairāk pastiprinās iespēja iegūt asociācijas stipendiju. Kooperācijas un integrācijas procesi gan lauksaimniecībā, gan pārtikas piegādes ķēžu veidošanā ir ļoti aktuāli Ziemeļvalstīs. Mūsu fakultātes docētāji sadarbojoties ar Halmstādes universitāti ir guvuši pieredzi Zviedrijā, un sadarbībā ar Helsinku universitāti virzām ideju par kopīgu studiju programmu, kas būs saistīta ar kooperācijas attīstību bioekonomikā,” stāsta Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekāne Andra Zvirbule.

Viņa arī atklāj, ka jau šobrīd fakultāte, sadarbojoties ar lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām un universitātēm no Lietuvas un Igaunijas, izveidojusi starptautisku maģistra studiju programmu “Agri Food Business Management”, kuras studiju procesā būtiska nozīme atvēlēta kooperācijas jautājumu izzināšanai.

LLKA stipendijai LLU studējošie pirmo reizi varēs pieteikties jau 2020.gada pavasarī. Informācija par stipendijas konkursu ir publicēta LLU mājaslapā. Konkursa nolikums pieejams šeit.