Aktualitātes

Inovācija lauksaimniecības un mežsaimniecības pārvadājumu plānošanā

11.06.2024 Drukāt
Inovācija lauksaimniecības un mežsaimniecības pārvadājumu plānošanā

Latvijas Loģistikas Asociācija, izmantojot savu ilggadējo pieredzi, t.sk. starptautisko, ir uzņēmusies vadošo lomu divu nozīmīgu Latvijas ekonomikas nozaru – mežizstrādes un lauksaimniecības (pamatā, graudkopības) sadarbības veicināšanā, attiecībā uz ekonomiski efektīviem kopīgiem loģistikas risinājumiem. Projekts "Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā" tiek daļēji finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam un Latvijā to administrē Lauku Atbalsta Dienests (LAD).

Plašāku informāciju par īstenoto projektu var izlasīt 11.06.2024. portālā delfi.lv rakstā "Inovācija lauksaimniecības un mežsaimniecības pārvadājumu plānošanā"