Aktualitātes

Eiropas Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomē apspriež ES lauksaimniecības politikas vienkāršošanu un atzīst, ka vārdi beidzot ir jāpārvērš darbos

27.02.2024 Drukāt
Eiropas Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomē apspriež ES lauksaimniecības politikas vienkāršošanu un atzīst, ka vārdi beidzot ir jāpārvērš darbos

Vakar, 26.februārī, Briselē notika lauksaimnieku protesti, kuru laikā pirms Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes sanāksmes Eiropas lauksaimnieku organizācijas COPA-COGECA delegācija Kristiānas Lambertas un Lenarta Nilsona vadībā tikās ar Eiropas Savienības (ES) prezidējošās Beļģijas lauksaimniecības ministru Deividu Klarinvālu, kā arī ar Eiropas Komisijas lauksaimniecības komisāru Janušu Vojcehovski.

Lauksaimnieku protesti visās ES dalībvalstīs mudināja ES Padomi mainīt sanāksmes darba kārtību. Pēc pagājušajā nedēļā iesniegtajiem priekšlikumiem vienkāršot ES lauksaimniecības politiku, Eiropas Komisijai nekavējoties ir jārīkojas. ES lauksaimniekiem ir jāsamazina birokrātiskais slogs.

Šobrīd beidzot ir atzīts, ka pastāv jauns konteksts (COVID-19, karš Ukrainā, klimata pārmaiņas un inflācija), kas prasa jaunus efektīvus lēmumus, lai sniegtu steidzamus risinājumus jaunajai lauksaimniecības sezonai, kas nupat sāsies pēc pāris nedēļām.

Jaunā izmaiņu pakete, ko Eiropas Komisija prezentēja pagājušajā piektdienā un vakar tika apspriesta ar lauksaimniecības ministriem, ir jāpabeidz pēc iespējas ātrāk. Tāpat izmaiņas ir jāpapildina arī ar pasākumiem, kas nodrošinātu, ka Eiropas valstu saimniecības saņem taisnīgu atalgojumu pārtikas ķēdē un labāku atdevi no tirgiem, tādējādi veicinot pienācīgus ienākumus.

Lauksaimniecības politika laika gaitā ir kļuvusi arvien sarežģītāka — ne tikai no ES likumdošanas viedokļa, bet arī no valstu īstenošanas noteikumiem. Kopā viņi ir radījuši administratīvo apgrūtinājumu, ar kuru lauksaimnieki saskaras ikdienā, kas liek viņiem pavadīt laiku pie rakstāmgalda, ierobežojot laiku, ko viņi pavada uz lauka vai aprūpējot lauksaimniecības dzīvniekus.