Aktualitātes

E.Grāmatiņa: prieks, ka lauksaimnieki atlicina laiku jaunu zināšanu apguvei

05.02.2024 Drukāt
E.Grāmatiņa: prieks, ka lauksaimnieki atlicina laiku jaunu zināšanu apguvei

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) Apmācību projekta vadītājas E.Grāmatiņas vadībā veiksmīgi turpina aizvadītajā gadā uzsākto apjomīgo apmācību projektu ar mērķi paaugstināt lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvu vadītāju, kā arī lauksaimnieku un meža īpašnieku zināšanu līmeni par kooperācijas jautājumiem un kopdarbības principiem.

Evija Grāmatiņa, Apmācību projekta vadītāja: “Kopumā projekta ietvaros astoņu grupu apmācībās tiks izglītoti 135 lauksaimnieki no Kurzemes, Zemgales, Latgales un Vidzemes reģioniem. Ņemot vērā, ka katrai grupai praktiskās nodarbības ir kādā no Eiropas Savienības valstīm – Francijā, Austrijā, Polijā un Lietuvā, lauksaimniekiem ir vairāki ieguvumi: skatījums uz kooperāciju citās valstīs, jaunas idejas savas saimniecības un koopeatīva attīstībai, tostarp, ieņēmumu diversifikācijai, produktu pārdošanai, kā arī jauni kontakti, sadarbības partneri un iespējas.”

No šā gada sākuma līdz martam paredzētas apmācības četrām grupām par kooperatīvo sabiedrību efektīvu pārvaldību, kooperatīvo sabiedrību darbības principiem un attīstības iespējām dažādās lauksaimniecības nozarēs, kā arī mājražotāju produkcijas un nišas produktu pieprasījuma un sortimenta veidošanu.

E.Grāmatiņa ir pieredzējusi mentore, mācību organizētāja, kas īsteno projektus arī vairākiem LLKA biedriem. Šobrīd E.Grāmatiņa vada minēto Apmācību projektu, kura ietvaros lauksaimniekiem – kooperatīvu biedriem, ir iespēja apgūt jaunas prasmes, mācīties no citu valstu kooperatīvu pieredzes, panākt labāku savu darba procesu apzināšanu, lai sasniegtu augstākus mērķus gan savā saimniecībā, gan kooperatīvā.

Apmācības tiek organizētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” projekts, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P16 ietvaros.