Aktualitātes

Atbilstīgas kooperatīvās sabiedrības var pretendēt uz atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai

26.08.2022 Drukāt
Atbilstīgas kooperatīvās sabiedrības var pretendēt uz atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai

No 2022.gada 1.septembra līdz 20.septembrim lauksaimnieki, mežsaimnieki un zivsaimnieki var pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai. Iesniegumu aizpildīšana LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā sāksies no 2022.gada 29.augusta.

Atbalstu var saņemt primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības  un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, lauksaimniecības produktu pārstrādes komersanti vai pretendenti, kas darbojas zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē.

Ar šo gadu ir stājušās spēkā izmaiņas atbalsta nosacījumos  un atbalstu kredītprocentu dzēšanai piešķir visiem aizdevumiem, arī akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” izsniegtajiem aizdevumiem. “Altum” izsniegtajam kredītam tiks aprēķināts subsīdiju ekvivalents eiro, kas tiks ņemts vērā konkrētās investīcijas atbalsta intensitātes noteikšanai.

Atbalstu var saņemt par laikposmu no 2021.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.augustam faktiski samaksātajiem īstermiņa aizdevuma vai ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentiem. Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi 4 procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par 4 procentiem.

Lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām kopējā pieejamā atbalsta summa sasniedz 900 000 euro.