Aktualitātes

Atbilstīgas kooperatīvās sabiedrības ir atbrīvotas no autoceļu lietošanas nodevas

08.07.2022 Drukāt
Atbilstīgas kooperatīvās sabiedrības ir atbrīvotas no autoceļu lietošanas nodevas

Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociācija atgādina, ka saskaņā ar Autoceļu lietošanas nodevas likumu no kārtējā gada 10.jūlija līdz 30.septembrim  atbilstīgām kooperatīvām sabiedrībām pienākas atbrīvojums no autoceļu lietošanas nodevas jeb vinjetes maksāšanas.

Lai vinjetes maksas atbrīvojuma šajā periodā pienāktos, CSDD personalizētajā e-sistēmā https://www.csdd.lv/, sadaļā "Sodi, pārkāpumi, nodokļi", apakšsadaļā "Atbrīvojums no autoceļu lietošanas nodevas" ir jānorāda to auto numuri, ar kuriem plānojat minētajā laikposmā veikt pārvadājumus. Informācija par šo kārtību pieejama  Ministu kabineta noteikumu Nr. 272 "Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība" 12.4 punktā.

Saskaņā ar Autoceļu lietošanas nodevas likuma 6.panta pirmās daļas 12.punktu Autoceļu lietošanas nodevu nemaksā no kārtējā gada 10.jūlija līdz 30.septembrim par transportlīdzekļiem, kuru īpašnieks vai turētājs ir fiziskā vai juridiskā persona, kas iekļauta Lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēju datubāzē:

  • ja kooperatīvās sabiedrības īpašumā, turējumā vai valdījumā ir viens transportlīdzeklis, atbrīvojumu no nodevas piemēro neatkarīgi no kooperatīvās sabiedrības neto apgrozījuma pēdējā iesniegtajā sabiedrības gada pārskatā,
  • ja kooperatīvās sabiedrības īpašumā, turējumā vai valdījumā ir vairāki transportlīdzekļi, atbrīvojumu no nodevas piemēro par vienu transportlīdzekli uz katriem 99 600 euro no kooperatīvās sabiedrības neto apgrozījuma pēdējā iesniegtajā sabiedrības gada pārskatā.

Gadījumā, ja kooperatīvs par minēto laika posmu ir iegādājies autoceļu lietošanas nodevu (piemēram, veicot samaksu par pilnu kalendāro gadu), tam ir jāvēršas ar iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ar lūgumu atmaksāt pārmaksāto nodevu, pamatojoties uz to, ka kooperatīvam pienākas autoceļu lietošanas nodevas atbrīvojums saskaņā ar Autoceļu lietošanas nodevas likuma 6.panta pirmās daļas 12.punktu.