Aktualitātes

Atbilstīgas kooperatīvās sabiedrības arī 2021.gadā saņems atbalstu daļējai kredītprocentu dzēšanai

14.04.2021 Drukāt
Atbilstīgas kooperatīvās sabiedrības arī 2021.gadā saņems atbalstu daļējai kredītprocentu dzēšanai

Aizvadītajā nedēļā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.59 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā”, kuru tapšanas procesā aktīvi iesaistījās arī Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija. Noteikumi paredz, ka atbilstīgajām kooperatīvajām sabiedrībām arī 2021.gadā būs pieejams atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai un uz to varēs pieteikties no š.g. 1.septembra līdz 20.septembrim.

Kopējais finansējums daļējai kredītprocentu dzēšanai 2021.gadam sastāda 15 320 000,00 EUR, no kuriem atbilstīgajām kooperatīvajām sabiedrībām novirzītais finansējums sastāda 800 000,00 EUR.

Atbalsta mērķis ir veicināt atbilstīgu lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību racionālu un efektīvu attīstību, samazināt ražošanas izmaksas un ieviest modernas ražošanas tehnoloģijas. Tādējādi atbilstīgajām kooperatīvajām sabiedrībām ir iespēja iegādāties jaunu kravas autotransportu, tai skaitā piena autocisternu un lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanas autotransportu, tā piekabes un puspiekabes, jaunu iekrāvēju. Atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības var veikt arī jaunu vai pārbūvējamu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecību, iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (arī programmatūras) iegādi paredzēta ilgtermiņa aizdevuma (ilgāk par 12 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas) vai finanšu līzinga daļējai kredītprocentu dzēšanai. Tāpat atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības atbalstu var izmantot īstermiņa aizdevuma un faktoringa daļējai kredītprocentu dzēšanai.

Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi 4 procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par 4 procentiem.

Minēto atbalstu var saņemt pretendenti par laikposmā no 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.augustam faktiski samaksātajiem īstermiņa aizdevuma vai ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentiem.

Atbalstu nepiešķir, ja atbalsta pretendentam Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu vai nodevu parāda kopsumma, tostarp valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, pārsniedz 150,00 EUR.

Aktuālā redakcija Ministru kabineta noteikumiem Nr.59 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā”.