Aktualitātes

Atbalstīs jaunu kooperatīvo sabiedrību veidošanos lauksaimniecībā

05.09.2023 Drukāt
Atbalstīs jaunu kooperatīvo sabiedrību veidošanos lauksaimniecībā

Lai veicinātu lauksaimniekus veidot efektīvas kooperatīvās sabiedrības, kas nodrošina centralizētu produktu pirmapstrādi un produkcijas realizāciju, tirgus izpēti un jaunu noieta tirgu atrašanu, valdība otrdien, 5.septembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto kārtību par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) intervencē “Ražotāju grupu un organizāciju izveide”.

Uz šo atbalstu var pretendēt visas atbilstīgās lauksaimnieku kooperatīvās sabiedrības, izņemto tās, kuru pamatdarbība ir konvencionālā tradicionālo laukaugu un konvencionālā piena ražošana, taču kooperatīvu apvienībām atbalstu piešķir bez ierobežojuma. Atbalsta pretendentam jābūt reģistrētam Uzņēmumu reģistrā pēc 2020.gada 1.janvāra un atbilstības statusu pirmo reizi ieguvušam pēc 2021.gada.

Lai pieteiktos atbalstam, pretendentam jāizveido un Lauku atbalsta dienestā (LAD) jāiesniedz piecu gadu darījumdarbības plāns un jāapņemas sasniegt tajā noteiktos mērķus un rezultatīvos rādītājus jeb apgrozījuma un biedru skaita pieaugumu. Atbalsta likme pirmajā gadā ir 10 % no iepriekšējā gada apgrozījuma, kuru veido biedru saražotās un ar kooperatīvās sabiedrības starpniecību ārpus sabiedrības realizētās lauksaimniecības produkcijas gada apjoma vērtība. Turpmākajos gados atbalsta likme pakāpeniski sarūk, līdz piektajā gadā tā veido 2 % no iepriekšējā gada apgrozījuma.

Izmaksājamais maksimālais atbalsta apmērs vienam pretendentam vienā gadā nedrīkst pārsniegt 100 tūkst. eiro, bet piecu gadu laikā – 500 tūkst. eiro. Noteikumi noteic, ka attiecināmās izmaksas ir faktiskās izmaksas, kas ir pamatotas un tieši saistītas ar darījumdarbības plāna īstenošanu un noteikumos noteikto mērķu sasniegšanu.

Kopējais pasākumam plānotais publiskais finansējums 2023.–2027.gada plānošanas periodā ir 1,5 milj. eiro no ELFLA budžeta.

Noteikumi “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē “Ražotāju grupu un organizāciju izveide”” stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.