Aktualitātes

Arī Spānijā kooperācija ir galvenais stūrakmens mazajiem un vidējiem piena ražotājiem

10.10.2022 Drukāt
Arī Spānijā kooperācija ir galvenais stūrakmens mazajiem un vidējiem piena ražotājiem

Deviņu Latvijas piena nozares kooperatīvo sabiedrību – Avots, Viļāni, Pienene KT, Piebalga, Ezerkrasti-1, Laura, Pienupīte un Bites, kā arī biedrības „Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija“ (LLKA) – pārstāvji oktobra pirmo nedēļu pavadīja Spānijā, lai iepazīstu šīs valsts piensaimnieku kooperācijas pamatprincipus un īpatnības. Pagājušās nedēļas nogalē, ar jaunu zināšanu bagāžu Latvijas delegācijas dalībnieki atgriezās mājās, gatavi iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas nodot arī saviem darbiniekiem un biedriem.

Vizītes laikā Latvijas kooperācijas speciālistiem bija iespējas kooperāciju Eiropas pašos dienvidos iepazīt no dažādiem skatu punktiem, tiekoties gan ar kooperatīvu biedriem, gan kooperatīvu vadītājiem, gan arī, noslēgumā, ar Spānijas lauksaimniecības kooperatīvu apvienību (Cooperativas agro-alimentarias España). „Visos līmeņos tika konstatētas līdzības ar situāciju Latvijas piensaimnieku kooperācijā, par spīti tam, ka vispārējā ekonomiskā, sociālā un ģeogrāfiskā situācija abās valstīs ir pietiekami atšķirīga,“ teic LLKA izpilddirektore Linda Uzkalne.

Spānijā līdzīgi kā Latvijā novērojams piensaimnieku skaita samazinājums un darbaspēka trūkums saimniecībās. Spānijas kooperatīvi un to biedri šo norāda, ka vienu no vislielākajām problēmām, kas jārisina nacionālā līmenī. Problēma sakne slēpjoties tajā, ka, neskatoties uz piedāvāto algu, spāņi piena lopkopību neuzskata par prestižu vai konkurētspējīgu nozari. Kā norāda Spānijas lauksaimniecības kooperatīvu apvienības speciālisti, iespējams, šie iemesli ir pamatā tam, ka pēdējā gada laikā valstī esošu piensaimniecību skaits, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ievērojami samazinājies. Tie paši iemesli kavē arī paaudžu nomaiņu un ik gadu veicina vidējā piensaimnieku vecuma pieaugumu.

Spānijā kopumā darbojas 3669 lauksaimniecības kooperatīvi, no kuriem 87% ir kooperatīvās sabiedrības, kuras pašas ar lauksaimniecisko ražošanu nenodarbojas, (83 % - pirmā līmeņa kooperatīvās sabiedrības, 4 % - otrā līmeņa kooperatīvās sabiedrības), savukārt, 13 % ir kooperatīvi, kuri paši nodarbojas ar lauksaimniecības zemes apstrādi. 2020.gadā kopējais lauksaimniecības kooperatīvu apgrozījums sastādīja 30,170 miljardi EUR, kopējais biedru skaits kooperatīvos – 1 175 068 biedri. Savukārt, piena nozarē darbojas tikai 108 kooperatīvās sabiedrības, jo, ņemot vērā, Spānijas klimatiskos apstākļus lielāko apgrozījumu tomēr veido kooperatīvi, kas darbojas augļu un dārzeņu, kā arī olīvu audzēšanas nozarēs. Kā apliecina Spānijas lauksaimniecības kooperatīvu apvienībā, kopējās tendences rāda, ka kopējais lauksaimniecības kooperatīvu skaits valstī samazinās, taču tajā pašā laikā kopējais kooperatīvu apgrozījums ik gadu palielinās, kā arī kooperatīvi katrs atsevišķi kļūst spēcīgāki – palielinās vidējais gada apgrozījums uz vienu kooperatīvu. “Šī ir tendence, kuru kā vienu no prioritātēm esam norādījuši arī lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvo sabiedrību attīstības stratēģijā 2021 – 2027.gadam,” saka L.Uzkalne.

Spānijas kooperatīvos biedru lojalitātes problēmu risina, ieviešot balsošanas principu, kas ir atšķirīgs no vispārpieņemtajiem kooperācijas principiem – vairākos Spānijas piena nozares kooperatīvos, kā piemēram,  „ALBA GANADEROS“ un „SANFRANCISKO DE ASIS“, biedra balsu skaits tiek piesaistīts nodotā piena apjomam – jo vairāk nodot pienu kooperatīvam, jo vairāk balsis pienākas biedru kopsapulcē. Saskaņā ar abu kooperatīvu vadītāju teikto, šim modelim ir vairākas priekšrocības, no kurām galvenā - lielie piena ražotāji nevis izstājas no kooperatīva, bet gan tajā paliek, tādējādi ļaujot kooperatīvam nodrošināt stabilas, konkurētspējīgas cenas arī mazākajiem ražotājiem. “Kā zināms, Latvijā saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likumu katram biedram ir tikai viena balss neatkarīgi no tā apgrozījuma ar kooperatīvu,” tā L.Uzkalne.

Vizītes noslēgumā, viesojoties Spānijas lauksaimniecības kooperatīvu apvienībā, tika uzsvērta nepieciešamība strādāt pie sieviešu īpatsvara palielināšanas saimniecību un kooperatīvu vadības līmenī, vienlaicīgi izsakot izbrīnu par situāciju Latvijā, kur kooperatīvos vadības līmenī salīdzinoši liela ir tieši sieviešu pārstāvniecība. Kā tikšanās laikā paskaidroja Spānijas lauksaimniecības kooperatīvu apvienības speciālisti, dzimumu līdztiesības veicināšana lauksaimniecības nozarē un kooperācijā Spānijā ir liels izaicinājums. Turklāt, šajā organizācijā ir izveidota atsevišķa sieviešu tiesību un vienlīdzības veicināšanas nodaļa, kas nodarbojas ar situācijas izpēti, sieviešu apmācību un to sagatavotības nodrošināšanu darbam kooperatīvos. Tikšanās un visa darbu ēnošanas brauciena noslēgumā Spānijas kooperācijas speciālisti pauda vēlēšanos doties atbildes vizītē pie Latvijas kooperācijas speciālistiem ar mērķi apgūt tieši šo kooperācijas aspektu.

Grupas dalībnieki atzinīgi novērtēja Spānijas valdības pieņemto lēmumu piena produktiem piemērot samazinātu Pievienotās vērtības nodokļa likmi – tā ir 4 – 10 % atkarībā no produkta veida.

LLKA īstenotais projekts tiek finansēts no ERASMUS+ programmas finansējuma saskaņā ar līgumu Nr. 2021-1-LV01-KA121-ADU-000012766. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.