Aktualitātes

Aktuāli lauksaimniekiem

 Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības pārvadājumu plānošanā

Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības pārvadājumu plānošanā

12.06.2024

Latvijas Loģistikas Asociācija, izmantojot savu ilggadējo pieredzi, t.sk. starptautisko, ir uzņēmusies vadošo lomu divu nozīmīgu Latvijas ekonomikas nozaru – mežizstrādes un lauksaimniecības (pamatā, graudkopības) sadarbības veicināšanā, attiecībā uz ekonomiski efektīviem kopīgiem loģistikas risinājumiem. Projekts “Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā” tiek daļēji finansēts no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam un Latvijā to administrē Lauku Atbalsta Dienests (LAD).

Augkopji saņems 1,135 miljonu eiro atbalstu par 2023.gada augusta vētras postījumiem

Augkopji saņems 1,135 miljonu eiro atbalstu par 2023.gada augusta vētras postījumiem

12.06.2024

Valdība otrdien, 11.jūnijā, akceptējusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto kārtību valsts atbalsta piešķiršanai par 2023.gadā vētras radītajiem zaudējumiem augkopībā un rīkojumu par finansējuma piešķiršanu šim mērķim no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai atbalstītu pagājušajā vasarā negaisos cietušos kultūraugu audzētājus, kuri par postījumiem bija paziņojuši Lauku atbalsta dienestā (LAD) no 2023.gada 11. līdz 25.augustam.

Inovācija lauksaimniecības un mežsaimniecības pārvadājumu plānošanā

Inovācija lauksaimniecības un mežsaimniecības pārvadājumu plānošanā

11.06.2024

Latvijas Loģistikas Asociācija, izmantojot savu ilggadējo pieredzi, t.sk. starptautisko, ir uzņēmusies vadošo lomu divu nozīmīgu Latvijas ekonomikas nozaru – mežizstrādes un lauksaimniecības (pamatā, graudkopības) sadarbības veicināšanā, attiecībā uz ekonomiski efektīviem kopīgiem loģistikas risinājumiem. Projekts "Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā" tiek daļēji finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam un Latvijā to administrē Lauku Atbalsta Dienests (LAD).

Pieejams atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

Pieejams atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

10.06.2024

No 22.jūlija līdz 22.augustam Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina interesentus iesniegt projektus, lai saņemtu atbalstu pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē". Pieejamais finansējums pirmajā projektu kārtā ir 20 miljoni eiro. Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei - pusotrs gads, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi - divi gadi no dienesta lēmuma saņemšanas.

Siguldas novada pašvaldība plāno veicināt novada skolu apgādi ar Latvijā ražotu produkciju

Siguldas novada pašvaldība plāno veicināt novada skolu apgādi ar Latvijā ražotu produkciju

10.06.2024

Ceturtdien, 6.jūnijā, uz tikšanos ar Siguldas novada domes priekšsēdētāju Linardu Kumski un priekšsēdētāja vietnieku izglītības un digitālās attīstības jautājumos Kristapu Zaļo devās Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas ģenerāldirektors Rolands Feldmanis un kooperatīvās sabiedrības “Ekoloģisks.lv” vadītājs Raitis Rodiņš, lai vienotos par iespējām Siguldas novada izglītības iestādēm piedāvāt vietējo ražotāju audzēto produkciju.

Starpnozaru projekta īstenotāji apspriež projekta noslēgšanai nepieciešamās detaļas

Starpnozaru projekta īstenotāji apspriež projekta noslēgšanai nepieciešamās detaļas

06.06.2024

Ceturtdien, 6.jūnijā, notika viena no pēdējām Latvijas Loģistikas asociācijas un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) kopīgi realizētā projekta “Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā” sanāksme, kurā piedalījās Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) vadošais pētnieks Dr.sc.ing. Vitālijs Boļšakovs, Kokmateriālu pārvadāšanas uzņēmuma “Self Loģistika” valdes loceklis un Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācijas valdes loceklis Guntars Reinfelds, kā arī Latvijas Loģistikas asociācijas pārstāvji Aiga Smiltāne un Andris Spūlis.