Aktualitātes

Aktuāli lauksaimniekiem

INTERVIJA : Modelējot starp graudu un meža nozarēm

INTERVIJA : Modelējot starp graudu un meža nozarēm

13.09.2023

Arvien aktuālāks jautājums ir par transporta izmaksām un tā pieejamību sezonas laikā. Transporta vienību cenas palielinās, strauji kāpj to finansēšanas izmaksas, kā arī trūkst kvalificētu autovadītāju. Šķiet, nepalielinoties loģistikas pakalpojumu cenai, nav iespējams piesaistīt jaunus resursus. Vai tiešām risinājums ir meklējams tikai ekonomiskajos faktoros, vai šo problēmu pēta zinātnieki un kāds ir to skatījums nākotnei?

Sarunu ar Rīgas Tehniskās universitātes Modelēšanas un imitācijas katedras vadošo pētnieku, docentu Dr.sc.ing. Vitāliju Boļšakovu vada Rolands Feldmanis un Sanita Putniņa.

Lauksaimnieki saņems atbalstu pavasarī un vasarā krīzes radīto seku novēršanai

Lauksaimnieki saņems atbalstu pavasarī un vasarā krīzes radīto seku novēršanai

13.09.2023

Otrdien, 12.septembrī, zemkopības ministrs Didzis Šmits iepazīstināja valdību ar informatīvo ziņojumu par kritisko situāciju lauksaimniecībā, kas ietekmē lauksaimniecības produktu ražotāju ekonomisko dzīvotspēju, un iespējamajiem situācijas risinājumiem. Ministri atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) ieceri lauksaimnieku atbalstam izmantot Eiropas Komisijas (EK) piešķirto 6 796 780 eiro ārkārtas finansējumu. Valdība arī atļāva ZM ne vairāk kā 5 miljonus eiro (ko ministrija spētu atlicināt, pārskatot zemkopības resora finansējumu), kā valsts atbalstu novirzīt kredītprocentu likmju daļējai dzēšanai un apdrošināšanas prēmiju apmaksai pilnā apmērā par 2023.gada ražas, dzīvnieku, sējumu un stādījumu apdrošināšanu.

Atbalstīs jaunu kooperatīvo sabiedrību veidošanos lauksaimniecībā

Atbalstīs jaunu kooperatīvo sabiedrību veidošanos lauksaimniecībā

05.09.2023

Lai veicinātu lauksaimniekus veidot efektīvas kooperatīvās sabiedrības, kas nodrošina centralizētu produktu pirmapstrādi un produkcijas realizāciju, tirgus izpēti un jaunu noieta tirgu atrašanu, valdība otrdien, 5.septembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto kārtību par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) intervencē “Ražotāju grupu un organizāciju izveide”.

30.augustā notiks LAD organizēts vebinārs par atbalsta iespējām gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

30.augustā notiks LAD organizēts vebinārs par atbalsta iespējām gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

28.08.2023

Š.g. 30.augustā pl.10.00 ir plānots publiskais vebinārs tiešsaistē, kur ikviens lauksaimnieks varēs uzdot jautājumus par pieteikšanos atbalsta pasākumā, jo no 2023.gada 20.septembra līdz 20.oktobrim jaunie lauksaimnieki var pieteikties atbalstam pasākumā “Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Publiskais finansējums ir 7,48 miljoni eiro.

 

Atbalsta pasākumi lauksaimnieciskajiem ražotājiem postošā negaisa seku novēršanai

Atbalsta pasākumi lauksaimnieciskajiem ražotājiem postošā negaisa seku novēršanai

28.08.2023

Ņemot vērā 2023.gada 7.augusta negaisa sekas, kas radīja būtiskus postījumus lauksaimnieciskai ražošanai un pārstrādei, kā arī nepieciešamību iespējami īsākā laikā novērst radītos bojājumus ražošanas ēkās vai būvēs, Zemkopības ministrijā (ZM) nolemts nekavējoši izsludināt  projektu iesniegšanu pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumos “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās un “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” lauksaimniecības ražošanas vai lauksaimniecības pārstrādes uzņēmumu ražošanas ēku un būvju atjaunošanai.