Aktualitātes

Aktuāli kooperatīviem

INTERVIJA : Modelējot starp graudu un meža nozarēm

INTERVIJA : Modelējot starp graudu un meža nozarēm

13.09.2023

Arvien aktuālāks jautājums ir par transporta izmaksām un tā pieejamību sezonas laikā. Transporta vienību cenas palielinās, strauji kāpj to finansēšanas izmaksas, kā arī trūkst kvalificētu autovadītāju. Šķiet, nepalielinoties loģistikas pakalpojumu cenai, nav iespējams piesaistīt jaunus resursus. Vai tiešām risinājums ir meklējams tikai ekonomiskajos faktoros, vai šo problēmu pēta zinātnieki un kāds ir to skatījums nākotnei?

Sarunu ar Rīgas Tehniskās universitātes Modelēšanas un imitācijas katedras vadošo pētnieku, docentu Dr.sc.ing. Vitāliju Boļšakovu vada Rolands Feldmanis un Sanita Putniņa.

Atbalstīs jaunu kooperatīvo sabiedrību veidošanos lauksaimniecībā

Atbalstīs jaunu kooperatīvo sabiedrību veidošanos lauksaimniecībā

05.09.2023

Lai veicinātu lauksaimniekus veidot efektīvas kooperatīvās sabiedrības, kas nodrošina centralizētu produktu pirmapstrādi un produkcijas realizāciju, tirgus izpēti un jaunu noieta tirgu atrašanu, valdība otrdien, 5.septembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto kārtību par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) intervencē “Ražotāju grupu un organizāciju izveide”.

Atbalsta pasākumi lauksaimnieciskajiem ražotājiem postošā negaisa seku novēršanai

Atbalsta pasākumi lauksaimnieciskajiem ražotājiem postošā negaisa seku novēršanai

28.08.2023

Ņemot vērā 2023.gada 7.augusta negaisa sekas, kas radīja būtiskus postījumus lauksaimnieciskai ražošanai un pārstrādei, kā arī nepieciešamību iespējami īsākā laikā novērst radītos bojājumus ražošanas ēkās vai būvēs, Zemkopības ministrijā (ZM) nolemts nekavējoši izsludināt  projektu iesniegšanu pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumos “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās un “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” lauksaimniecības ražošanas vai lauksaimniecības pārstrādes uzņēmumu ražošanas ēku un būvju atjaunošanai.

Medus produkciju, iespējams, varēs integrēt skolas piena un augļu programmās

Medus produkciju, iespējams, varēs integrēt skolas piena un augļu programmās

23.08.2023

Lai veicinātu un pavērtu plašākas iespējas medus produkcijai nonākt vietējā tirgū un skolu tīklā, vakar, 22.augustā Medus nozares kooperatīvu darba grupā tikās kooperatīvu “Medotava”, “Siguldas medus” un “Kurland Honey” vadītāji, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomniece lauku attīstības jautājumos Sniedze Sproģe un zemkopības ministra biroja vadītāja Kristīne Liepa.