Aktualitātes

Aktuāli kooperatīviem

LLKA ir vienojusies ar Zemkopības ministriju par atbalstu agrozījuma ziņā mazajiem lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīviem

LLKA ir vienojusies ar Zemkopības ministriju par atbalstu agrozījuma ziņā mazajiem lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīviem

30.07.2015

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) ir panākusi, ka Zemkopības ministrija strādā pie atbalsta plānošanas mazajiem lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīviem. Respektīvi, pašreiz ir izstrādāts grozījumu projekts Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr.60 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam „Ražotāju grupu un organizāciju izveide”, kurā paredzēta atsevišķa sadaļa atbalstam tieši apgrozījuma ziņā mazajām kooperatīvajām sabiedrībām.

Tiek izsludināta konsultāciju pakalpojumu sniedzēju atlase konsultantiem pasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”

Tiek izsludināta konsultāciju pakalpojumu sniedzēju atlase konsultantiem pasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”

07.07.2015

Tiek izsludināta konsultāciju pakalpojumu sniedzēju atlase Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības” no 2015.gada 3.jūlija līdz 2015.gada 17.jūlijam.

LLKA uzsakta, ka nepieciešams risināt situāciju piena nozarē attiecībā uz piena iepirkuma cenu noteikšanu

LLKA uzsakta, ka nepieciešams risināt situāciju piena nozarē attiecībā uz piena iepirkuma cenu noteikšanu

17.06.2015

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija ir nosūtījusi vēstuli Konkurences padomei ar aicinājumu rūpīgi izvērtēt visas iespējamās sekas no koncerna “Food Union” un SIA “Rīgas piensaimnieks” apvienošanās. Kā arī papildus tam, lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas, tai skaitā LLKA, vēstulē Valsts prezidentam, Ministru prezidentei un zemkopības ministram aicina vērsties pie piena pārstrādes uzņēmumiem ar aicinājumu nepielietot diskriminējošu politiku piena iepirkumu cenu veidošanā pret Latvijas piena ražotājiem.

Lauksaimnieku organizācijas aicina valsts institūcijas risināt situāciju, kas saistīta ar augu aizsardzības līdzekļu zādzībām

Lauksaimnieku organizācijas aicina valsts institūcijas risināt situāciju, kas saistīta ar augu aizsardzības līdzekļu zādzībām

16.06.2015

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija, Latvijas augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociācija un Zemnieku saeima aicina Valsts augu aizsardzības dienestu, Zemkopības ministriju un Valsts policiju risināt situāciju, kas saistīta ar augu aizsardzības līdzekļu zādzībām zemnieku saimniecībās.

LLKA aicina Ekonomikas ministriju palielināt atbalsta intensitāti LIAA pasākumam, kurā paredzēts atbalsts ārējo tirgu apgūšanai

LLKA aicina Ekonomikas ministriju palielināt atbalsta intensitāti LIAA pasākumam, kurā paredzēts atbalsts ārējo tirgu apgūšanai

16.06.2015

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija aicina Ekonomikas ministriju veikt grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas regulē atbalstu uzņēmējiem ārējo tirgu apgūšanai, paredzot, ka maziem un vidējiem piena pārstrādes uzņēmumiem pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 90 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām līdzšinējo 70 % vietā.

LLKA aicina Latvijas Zvērinātu notāru padomi noteikt, ka zvērinātiem notāriem saistoši ir arī LR Uzņēmuma reģistra dati

LLKA aicina Latvijas Zvērinātu notāru padomi noteikt, ka zvērinātiem notāriem saistoši ir arī LR Uzņēmuma reģistra dati

16.06.2015

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija aicina Latvijas Zvērinātu notāru padomi risināt problēmas, kas saistītas ar pārstāvības tiesību pārbaudi. Saskaņā ar Notariāta likuma 83. pantu “Pārstāvības tiesības zvērināts notārs pārbauda pēc viņam iesniegtajiem publiskiem dokumentiem vai ierakstiem Komercreģistrā vai citos publiskos reģistros”, taču tajā pašā LR Uzņēmuma reģistra informācija zvērinātiem notāriem nav saistoša.