Aktualitātes

Aizvadītajā nedēļā kooperatīvos “LATRAPS” un “VAKS” notika divi LLKA organizētie semināri jauniešiem

25.11.2019 Drukāt
Aizvadītajā nedēļā kooperatīvos “LATRAPS” un “VAKS” notika divi LLKA organizētie semināri jauniešiem

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) īstenotā projekta “Jaunietis – nākotnes saimnieks videi draudzīgā un bioloģiski daudzveidīgā lauku saimniecībā” ietvaros aizvadītajā nedēļā notika divi semināri-darbnīcas “Grauda ceļš no pavasara līdz rudenim” ar mērķi izglītot jauniešus – topošos lauku apsaimniekotājus – par gudru, ekonomisku un videi draudzīgu saimniekošanu, neklātienē izejot gan kooperatīva, gan saimniecības ciklu gada griezumā.

Trešdien, 20.novembrī kopumā 50 Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības filiāles un Bulduru Dārzkopības vidusskolas audzēkņi devās uz semināru kooperatīvā “LATRAPS”, kā arī viesojās kooperatīva biedra saimniecībā “Rudeņi”, kuru vada Toms Knope. Savukārt, ceturtdien, 21.novembrī Smiltenes tehnikuma audzēkņi mēroja ceļu uz kooperatīvo sabiedrību “VAKS” un tā biedra saimniecību “Mazputniņi”, kuru vada Jānis Freimanis.

Abos minētajos semināros jaunieši iepazinās ar videi draudzīgu saimniekošanu gan no kooperatīvu, gan saimniecību skatpunkta.

Rūdolfs Jaks, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “LATRAPS” agronoms-konsultants: “Lauksaimniecība ir viena no tām nozarēm, kurā stingri jāievēro vides prasības un videi draudzīga saimniekošana, ko atgādinām arī saviem vairāk nekā tūkstotim kooperatīva “LATRAPS” biedriem. Tāpēc ar prieku atsaucāmies un iesaistījāmies Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas piedāvājumam projekta ietvaros izglītot jauniešus par šo nozīmīgo tēmu, jo esam sociāli atbildīgi, lai arī nākotnē Latvijas lauki, lauku vide un daba kopumā, kurā saimniekos jaunie lauksaimnieki, saglabātos maksimāli tīra. Lieliski, ka jauniešiem bija iespēja doties arī uz kooperatīva “LATRAPS” biedra saimniecību “Rudeņi”, kur topošie nākotnes saimnieki iepazinās ar saimniekošanu bioloģiski daudzveidīgā lauku saimniecībā, kura saimnieko vairākās nozarēs – piena lopkopībā, graudkopībā un lauksaimniecības pakalpojumu sniegšanā. Uzskatu, ka šāda un līdzīga rakstura izglītojošus seminārus vajadzētu organizēt biežāk, lai jaunieši, dodoties ārpus savām skolas telpām, izprastu, izvērtētu un gūtu ne tikai teorētisku, bet arī praktisku pieredzi par saimniekošanas tendencēm laukos šobrīd un turpmāk”.

Kooperatīvos “LATRAPS” un “VAKS” organizētie semināri bija pēdējie divi, kurus LLKA realizēja trīs semināru ciklā projekta “Jaunietis – nākotnes saimnieks videi draudzīgā un bioloģiski daudzveidīgā lauku saimniecībā” ietvaros. Pirmais seminārs-darbnīca tika organizēts novembra sākumā, kooperatīvā “Durbes grauds”.

Semināru cikls tika organizēts Latvijas Vides aizsardzības fonda projekta ietvaros.