Aktualitātes

Aicinām aizpildīt anketu par datu ziņošanu saistībā ar tirgus pārredzamību

11.01.2019 Drukāt
Aicinām aizpildīt anketu par datu ziņošanu saistībā ar tirgus pārredzamību

Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs (JRC) īsteno projektu par cenu uzraudzību Eiropas Savienības (ES) lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdēs. Šī projekta ietvaros JRC organizē aptauju. Aptaujas laiks ilgs līdz š.g. 31.janvārim.

Aptauja pieejama internetvietnē: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MarketTransparency

Aptaujas mērķis ir labāk izprast izmaksas, kas dalībniekiem rodas saistībā ar informācijas (piemēram, cenas, apjomi, transporta izmaksas) sniegšanu, lai uzlabotu pārredzamību ES lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdēs. Šī aptauja jo īpaši adresēta sabiedrībām un uzņēmumiem (tostarp MVU un lauksaimniekiem), kuri nodarbojas ar primāro ražošanu, izplatīšanu, apstrādi, vairumtirdzniecību vai mazumtirdzniecību lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē, kā arī saistītām organizācijām, kas pārstāv šīs sabiedrības un uzņēmumus vai tos apkalpo.

Aptaujas dati tiks publicēti tikai apkopotā veidā.

Aptaujas aizpildīšana aizņems aptuveni 15 minūtes un tā ir pieejama latviešu valodā.