Aktualitātes

Aicinājums pieteikties dalībai seminārā par Erasmus+ projekta ToTCOOP+I TECH plānotajiem rezultātiem

07.10.2019 Drukāt
Aicinājums pieteikties dalībai seminārā par Erasmus+ projekta ToTCOOP+I TECH plānotajiem rezultātiem

Lai uzlabotu pašreizējo profesionālās apmācības piedāvājumu Eiropas lauksaimniecības kooperatīvajā sektorā, attīstot tehnoloģiju izmantošanu un jaunu digitālā laikmeta rīku izmantošanu, kā arī nostiprinātu lauksaimniecības un pārtikas kooperatīvu vadības komandas uzņēmējdarbības administrēšanas spējas, iesaistot un tieši mijiedarbojoties kā galvenajiem dalībniekiem mācību procesā, ar SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" līdzdalību tiek īstenots starptautisks Erasmus+ projekts ToTCOOP+I TECH, kura mērķis ir radīt kooperatīvu vadītājiem - esošajiem, topošajiem, kā arī vadības komandai kā tādai - mācību līdzekļus, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas: video, aplikācijas, spēles utml.

Lai iepazīstinātu ar minēto projektu un tā plānotajiem rezultātiem, sniegtu atgriezenisko saiti un dibinātu starptautiskus kontaktus ar projekta partnerorganizācijām, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija aicina lauksaimniecības organizāciju vadītājus, lauksaimniecības kooperatīvu vadītājus, mežsaimniecības kooperatīvu vadītājus, pārstāvjus, trenerus, jauniešus, kuri strādā kooperatīvu sektorā un visus interesentus uz klātienes tikšanos š.g. 24.oktobrī pl.10.00 Zemkopības ministrijas 314.telpā, Rīgā, Republikas laukumā 2.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:

  • Rokasgrāmata par inovatīviem tehnoloģiju resursiem, kas paredzēti mācību procesam. Rokasgrāmatā infografiku veidā tiks iekļauti vismaz 10 digitāli mācību rīki, lai palīdzētu lektoriem labāk izprast, kāds digitālais mācību rīks piemērotāks konkrētai mācību situācijai.
  • Labās prakses piemēru rokasgrāmata par inovācijām mācību procesā. Rokasgrāmatā ietvers projekta partneru identificētās jaunākās metodes, kas pārbaudītas praksē un aprakstītas veidā, lai partneri un citi interesenti tās saprotami varētu izmantot darbā.
  • 10 videomateriāli kā interaktīvs rīks un palīgs lektoram klātienes apmācību vadīšanā par šādām 10 tēmām: kooperācijas likumiskais ietvars, kooperatīva vadītāju/direktoru loma, finanšu risku vadība, finanšu atskaites, stratēģiskā plānošana, mārketings, lauksaimniecības politika, finanšu un investīciju vadība, stratēģiskā risku vadība, komunikācija.
  • Spēle ar 50 aktivitātēm (5 aktivitātes katrai tēmai, kas minētas iepriekšējā punktā), kuru saturs izveidots ToTCOOP+i projekta ietvaros. Aktivitātes apvienos izklaidējošus elementus ar izglītojošu nolūku.
  • Mobilo telefonu aplikācija ar integrētiem spēļu elementiem, lai veicinātu un uzlabotu mācību dalībnieku aktīvu līdzdalību mācību procesā.
  • 10 rīki (metodes) mācību novērtēšanai.
  • Atvērta mācību platforma, kas piemērota digitālo mācību rīku izmantošanai.
  • Iesaistīto partnerorganizāciju lektoru apmācības.
  • Klātienes mācību sesija gala labuma guvējiem (kooperatīvu vadītājiem) Īrijā, Spānijā, Polijā un Latvijā.

PROJEKTA PARTNERI

ĪRIJA – ICOS Īrijas kooperatīvo organizāciju sabiedrība

SPĀNIJA - AGACA Galīcijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija

ZVIEDRIJA - Changemaker AB

POLIJA – Sociālo kooperatīvu asociācija

LATVIJA – Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

ITĀLIJA - Grifomultimedia, S.r.l.

SPĀNIJA - MedAtlantia Consultoría Europea, S. Coop.Galega

Savu dalību lūgums apstiprināt šeit: https://www.mitto.me/totcoopi-tech-projekts/pieteikties

 

Publicitātes materiāli par īstenoto projektu:

Reklāmlapa.pdf

1. ziņu lapa.docx

Aicinājums uz tikšanos.pdf

 

 

Papildu informācija:

Facebook: https://www.facebook.com/partnership.totcoop/

Twitter: https://twitter.com/Totcoop

LinkedIn:https://www.linkedin.com/showcase/totcoop-i-tech

Home page:  http://totcoopitech.eu/