Aktualitātes

06.07.2015 - 04.08.2015 varēs pieteikties uz atbalstu pārstrādes attīstībai un infrastruktūras izbūvei

08.06.2015 Drukāt
06.07.2015 - 04.08.2015 varēs pieteikties uz atbalstu pārstrādes attīstībai un infrastruktūras izbūvei

Lauku atbalsta dienests ir izsludinājis projektu pieņemšanu Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas apakšpasākumiem - "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā".

Projektus abiem pasākumiem varēs iesniegt no 2015.gada 6.jūlija - 4.augustam.

  • Apakšpasākuma  „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu. Šī pasākuma ietvaros kooperatīvajām sabiedrībām paredzēts atbalsts laukumu būvniecībai vai pārbūvei pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu pievadceļu būvniecībai un pārbūvei. Informācija par pasākumu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.
  • Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos. Informācija par pasākumu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.