Noderīga informācija

Atbalsts kooperācijas veicināšanai

Atbalsts lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

23.10.2019

Atbalsts lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām saskaņā ar 2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"" (turpmāk - Noteikumi) apakšsadaļu "VI2. Atbalsts lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām".

Lauku attīstības programmas pasākuma pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”

23.10.2019

Atbalsts atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām saskaņā ar 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" (apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”).

Lauku attīstības programmas pasākuma pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

23.10.2019

Atbalsts atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām saskaņā ar 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" (apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē").

Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

23.10.2019

Atbalsts atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām kredītprocentu daļējai dzēšanai saskaņā ar 2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" sadaļas III. "Atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām" nosacījumiem.

Atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai pretendentiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi (t.sk.kooperatīvajām sabiedrībām)

23.10.2019

Atbalsts pretendentiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi (t.sk.kooperatīvajām sabiedrībām) kredītprocentu daļējai dzēšanai saskaņā ar 2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" sadaļas IV. "Atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai pretendentiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, kā arī zvejniecību un zvejas produktu apstrādi" nosacījumiem.