Aktualitātes

Veicinās mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību darbību

20.09.2017
Veicinās mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību darbību

Š. g. 19.septembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā". Izmaiņas noteikumos paredz atbalstu daļējai kredītprocentu dzēšanai arī mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (MPKS).

Esošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir atbalstu daļējai kredītprocentu dzēšanai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, kā arī atbalsta piešķiršanas kritērijus un atbalsta apmēru 2017.gadam. Izmaiņas noteikumos paredz paplašināt atbalsta pretendentu loku, iekļaujot tajā arī MPKS.

Ņemot vērā to, ka kooperācija mežsaimniecības nozarē pēdējos gados ir sākusi attīstīties, ir svarīgi veicināt esošo MPKS darbību. Kārtībā noteikts, par kāda veida aizdevumiem MPKS var pretendēt uz atbalstu.

Noteikumi paredz, ka MPKS būs pieejams atbalsts tikai attiecībā uz īstermiņa aizdevumiem, kas nav investīciju aizdevumi. Plānots, ka pieejamais atbalsts ļaus novirzīt papildu finansējumu apgrozāmo līdzekļu iegādes finansēšanai un investīcijām.

Tāpat noteikumos precizēti atbalsta saņemšanai iesniedzamie dokumenti.

Izmaiņas MK noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".