Aktualitātes

Varēs iesniegt projektu pieteikumus LAP pasākumiem "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

02.10.2018
Varēs iesniegt projektu pieteikumus LAP pasākumiem

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir izsludinājis pieteikšanos atbalsta saņemšanai trīs investīciju atbalsta pasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" no šā gada 2018.gada 18.oktobra līdz 22.novembrim!

Šajā kārtā ir stājušās spēkā izmaiņas projektu atlases kritērijos kooperatīvajām sabiedrībām pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos", paredzot, ka papildus punkti pienākas kooperatīviem, kuros lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums vidēji starp sabiedrību un vienu tās biedru pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 50 000 euro. Šie priekšlikumi tapuši, pamatojoties uz LLKA iniciatīvu un to mērķis ir ļaut apgūt investīciju finansējumu ne tikai apgrozījuma ziņā lielākajiem kooperatīviem!

Pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" piektās kārtas pieejamais publiskais finansējums lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir 7,5 miljoni eiro.

Sīkāka informāciju par atbalsta pasākumiem pieejama LAD mājas lapā:

Pasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

Pasākums "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

Pasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

LLKA biedriem - gadījumā, ja rodas kādi jautājumi / neskaidrības saistībā ar atbalsta noteikumu interpretāciju, lūdzu sazināties ar LLKA biroju - MĒS JUMS PALĪDZĒSIM!