Aktualitātes

Valdība apstiprinājusi MK noteikumu projektu “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”

08.12.2015 Drukāt
Valdība apstiprinājusi MK noteikumu projektu “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”

8.decembrī valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”. Noteikumu projekts izstrādāts, lai nodrošinātu iespēju lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē iesaistītajām personām saņemt individuālus konsultāciju pakalpojumus.

Noteikumu projekts nosaka atbalsta pretendentus, gala labuma guvējus, atbalsta saņemšanas nosacījumus un kārtību, publiskā finansējuma veidu un apmēru. Atbalsta pretendents jeb konsultāciju sniedzējs ir publisko vai privāto tiesību juridiska persona, kas atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem un atbilstoši normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu tiek izvēlēta konsultāciju sniegšanai. Maksimālais atbalsta apmērs par konsultācijām, kas sniegtas vienam gala labuma guvējam visā plānošanas periodā, ir 1500 eiro. Publiskā finansējuma atbalsta intensitāte ir 100%. Atbalstam paredzētais kopējais publiskais pieejamais finansējums plānošanas periodā ir 10 445 189 eiro.

Noteikumu projekts paredz sniegt atbalstu individuālu konsultāciju saņemšanai par savstarpējās atbilstības prasībām, vides aizsardzību, higiēnu, dzīvnieku labturību un labiem lauksaimniecības un vides apstākļiem, videi draudzīgām saimniekošanas metodēm. Tāpat tiks sniegts atbalsts konsultāciju saņemšanai par meža apsaimniekošanas jautājumiem, klimata pārmaiņu ietekmi, par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, kā arī nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām.

Pamatojoties uz LLKA iniciatīvu, Noteikumu projektā ir iestrādāti nosacījumi, ka atļaus arī mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām startēt ZM izsludinātajos iepirkumos.

Atbalsta piešķiršanas kārtība stāsies spēkā pēc tās publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”” pieejama MK mājaslapā.

Informācija par publisko iepirkumu organizēšanu tiks sniegta tuvākajā laikā.