Aktualitātes

Valdība apstiprināja atbalsta piešķiršanas kārtību sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas darbību īstenošanai - arī LPKS un MPKS varēs pieteikt projektus!

16.10.2015 Drukāt
Valdība apstiprināja atbalsta piešķiršanas kārtību sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas darbību īstenošanai - arī LPKS un MPKS varēs pieteikt projektus!

Lai atbalstītu lauku kopienu ilgtspēju, valdība otrdien, 13.oktobrī, apstiprināja atbalsta piešķiršanas kārtību sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas darbību īstenošanai. Arī atbilstīgas lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības varēs saņemt atbalstu saskaņā ar šīs programmas nosacījumiem.

Noteikumi nosaka atbalsta saņemšanas nosacījumus, publiskā finansējuma veidu un apmēru, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, pieteikšanās kārtību un iesniedzamos dokumentus, projektu vērtēšanu un lēmuma pieņemšanu, kā arī projekta īstenošanas nosacījumus.

MK noteikumu projektā ir iekļauti LLKA izteiktie priekšlikumi - noteikt, ka atbalstu var saņemt atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kā atbalsta pretendentus iekļaut arī atbilstīgas mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības. Papildus noteikumu projektā ir paredzēts, ka lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības varēs pieteikt projektus neatkarīgi no to apgrozījuma (citiem maksimāli pieļaujamais apgrozījums ir noteikts 70 000 EUR apmērā).

Jāņem vērā, ka lai kooperatīvā sabiedrība varētu minēto atbalstu saņemt vietējās rīcības grupas izstrādātajā vietējās attīstības stratēģijā ir jābūt iekļautai Jūsu plānotā projekta tēmas prioritātei. Šajā sakarā nepieciešams sazināties ar vietējo rīcības grupu, jo pašreiz notiek aktīvs darbs pie stratēģiju izstrādes. Informāciju par vietējām rīcības grupām var saņemt, sazinoties ar LLKA biroju.

Noteikumi "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Vairāk informācijas par noteikumiem Ministru kabineta mājas lapā.