Aktualitātes

Piena lopkopji un liellopu audzētāji saņems ārkārtas atbalstu

22.07.2020 Drukāt
Piena lopkopji un liellopu audzētāji saņems ārkārtas atbalstu

Zemkopības ministrija ir sniegusi informāciju par ieņēmumu samazinājuma apmēriem noteiktās lopkopības nozarēs.

Nozares ražotāju kopējie ieņēmumi 2020.gadā no aprīļa līdz jūnijam:

1. piena ražošanā bija samazinājušies par 9,1 % salīdzinājumā ar nozares ražotāju kopējiem ieņēmumiem laikposmā no aprīļa līdz jūnijam vidēji iepriekšējos trijos gados;

2. liellopu audzēšanā bija samazinājušies par 26,8 % salīdzinājumā ar nozares ražotāju kopējiem ieņēmumiem laikposmā no aprīļa līdz jūnijam vidēji iepriekšējos trijos gados;

3. cūkkopībā bija samazinājušies par 11,2 % salīdzinājumā ar nozares ražotāju kopējiem ieņēmumiem 2019.gadā no aprīļa līdz jūnijam.

Lauku atbalsta dienests (LAD) sāk izvērtēt informāciju par tiem piena ražotājiem un liellopu audzētājiem, kuri var saņemt vienreizēju valsts atbalstu ienākumu stabilizēšanai. Tiklīdz tiks saņemti dati no Lauksaimniecības datu centra, dienests pārskatīs, vai atbalsta pretendenti atbilst saņemšanas statusam – vai uz 2019.gada 31. decembri saimniecības vai uzņēmumi nav nonākuši grūtībās. Plānots, ka atbalstu izmaksās šā gada augusta otrajā pusē. Plašāka informācija par atbalstu pieejama LAD mājaslapā, izvēlnē “Atbalsts ienākumu stabilizēšanai noteiktām lopkopības nozarēm”.

Ņemot vērā, ka cūkkopībā ieņēmumu kritums nav sasniedzis 20 %, šajā nozarē atbalsta pieejamība tiks vērtēta atsevišķi.

Vienreizējais atbalsts tiek izmaksāts atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 14.aprīļa noteikumiem Nr.219 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi".