Aktualitātes

Paredzēts atbalsts liellopu audzētājiem, kurus arī skārušas Covid-19 izplatības negatīvās sekas

07.10.2021 Drukāt
Paredzēts atbalsts liellopu audzētājiem, kurus arī skārušas Covid-19 izplatības negatīvās sekas

Valdība otrdien, 5.oktobrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus par valsts atbalsta piešķiršanas kārtību Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai liellopu nozarē, kas paredz izmaksāt atbalstu liellopu audzētājiem pēc uzņēmēja iesnieguma saņemšanas Lauku atbalsta dienestā (LAD).

Jaunie noteikumi paredz atbalstu liellopu audzētājiem, lai daļēji segtu Covid-19 radītos zaudējumus, ņemot vērā, ka nozares ražotāju ieņēmumi laikā no 2020.gada oktobra līdz decembrim un no 2021.gada janvāra līdz martam, salīdzinot ar iepriekšējo trīs gadu vidējo rādītāju, bija samazinājušies attiecīgi par 9,1 % un 10,7 %.

Atbalstam varēs pieteikties liellopu audzētāji, kas laikposmā no 2020.gada oktobra līdz decembrim vai laikposmā no 2021.gada janvāra līdz martam no saviem ganāmpulkiem pārvietojuši savā saimniecībā audzētus liellopus. Pārvietošanas brīdī liellopam jābūt vismaz 6 mēnešus vecam. Atbalsta likme būs atšķirīgas katram minētajam laikposmam un atkarīga no liellopa vecuma u.c. parametriem, piemēram:

  • par gaļas šķirnes 6–11 mēnešus vecu abu kārtu liellopu laikposmā no 2020.gada oktobra līdz decembrim – 32,03 eiro, bet laikposmā no 2021.gada janvāra līdz martam 37,66 eiro,
  • par piena šķirņu vīriešu kārtas liellopu laikposmā no 2020.gada oktobra līdz decembrim 16,34 eiro, bet laikposmā no 2021.gada janvāra līdz martam 19,21 eiro.

Atbalsta iesniegums liellopu audzētājiem jāiesniedz LAD vienotajā pieteikšanās sistēmā viena mēneša laikā pēc noteikumu spēkā stāšanās. Atbalstu LAD izmaksās līdz šāgada 31.decembrim.

Noteikumi “Valsts atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai liellopu nozarē” https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/cf3376d2-62a9-4739-9541-c8e0a245fc97 stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.