Aktualitātes

Otrdien, 26.jūnijā, Krīzes vadības padome lielo pavasara sausumu atzina par valsts mēroga dabas katastrofu!

27.06.2018
Otrdien, 26.jūnijā, Krīzes vadības padome lielo pavasara sausumu atzina par valsts mēroga dabas katastrofu!

Krīzes vadības padome lielo pavasara sausumu atzina par valsts mēroga dabas katastrofu, tāpēc vienojusies par dažādiem atbalsta pasākumiem cietušajiem lauksaimniekiem.

Krīzes vadības padome nolēma aicināt Lauku atbalsta dienestu cietušajiem lauksaimniekiem nepiemērot soda sankcijas saistību neizpildīšanas gadījumā, kā arī lūgt Valsts ieņēmumu dienestu šiem lauksaimniekiem nepiemērot soda sankcijas par normatīvajos aktos noteikto pienākumu neizpildi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām iespējām. Krīzes vadības padomes locekļi atbalstīja ierosinājumu vērsties Eiropas Komisijā ar lūgumu sagatavot nepieciešamos lēmumus, lai atļautu avansa maksājumu izmaksāšanu lielākā apmērā jau 2018.gada septembrī, kā arī atkāpes no zaļināšanas nosacījumiem 2018.gadā.  

LLKA atbalsta Krīzes vadības padomes lēmumus un cer, ka tuvākajā laikā tiks uzsākta pieņemto lēmumu praktiska virzība!