Aktualitātes

Notika konference godīgai mazumtirgotāju un piegādātāju sadarbībai

30.11.2015 Drukāt
Notika konference godīgai mazumtirgotāju un piegādātāju sadarbībai

27.novembrī Rīgā notika konference, kurā pirms jaunā Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma stāšanās spēkā tikās piegādātāji, mazumtirgotāji un likuma uzraugi, lai pārrunātu likuma darbības un piemērošanas principus.

Konferencē ar prezentācijām uzstājās un diskutēja Konkurences padomes, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas, Latvijas Pārtikas Tirgotāju Asociācijas, mazumtirdzniecības uzņēmumu, ražotāju un advokātu biroju pārstāvji.

Šobrīd lielo tirgotāju un piegādātāju attiecības Latvijā regulē īpašs Konkurences likuma pants, bet no 2016.gada 1.janvāra spēkā stāsies Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums. Saskaņā ar šo likumu, savu tirgus varu attiecībā pret piegādātājiem ļaunprātīgi nedrīkstēs izmantot visi pārtikas mazumtirgotāji, kā arī lielākie nepārtikas mazumtirgotāji. Piemēram, pārtikas preču mazumtirdzniecībā aizliegts piegādātājam tiešā vai netiešā veidā maksāt vai citādi atlīdzināt par līguma slēgšanu; kompensēt mazumtirgotāja negūto peļņu no piegādātāja piegādāto preču pārdošanas; nodrošināt zemāko cenu, ierobežojot piegādātāja brīvību vienoties ar citu mazumtirgotāju par zemāku cenu; noteikt netaisnīgas un nepamatotas sankcijas par līguma noteikumu pārkāpumu u.c. Savukārt, nepārtikas preču mazumtirdzniecībā aizliegts piegādātājam tiešā vai netiešā veidā maksāt vai citādi atlīdzināt par līguma slēgšanu, ja vien maksājumi nav attaisnojami ar to, ka līgums tiek slēgts ar jaunu piegādātāju, kuru nepieciešams īpaši izvērtēt; pieņemt atpakaļ nepārdotās preces, izņemot nekvalitatīvas preces un jaunas, patērētājiem nezināmas preces, kuru piegādes vai tās apjoma palielinājuma iniciators ir piegādātājs; noteikt netaisnīgas un nepamatotas sankcijas par līguma noteikumu pārkāpumu u.c.

Pamatojoties uz jaunizstrādāto likumu, Konkurences padome ir izstrādājusi Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma piemērošanas vadlīnijas.

Prezentācijas no minētās konferences pieejamas Konkurences padomes mājas lapā.