Aktualitātes

No šā gada 1.septembra līdz 20.septembrim atbilstīgas lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības varēs pieteikties valsts atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai

03.09.2021 Drukāt
No šā gada 1.septembra līdz 20.septembrim atbilstīgas lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības varēs pieteikties valsts atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai

Šogad primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, atbilstīgas lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumi valsts atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai var pieteikties no 2021.gada 1.septembra līdz 20.septembrim.

Minēto atbalstu pretendenti var saņemt par laikposmā no 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 31.augustam faktiski samaksātajiem īstermiņa aizdevuma vai ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentiem. Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi 4 procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par 4 procentiem.

Kopumā kooperatīvajām sabiedrībām šajā atbalsta pasākumā šogad paredzēti 800 000 EUR.  Iesniegumu var iesniegt tikai izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS).

Sīkāka informācija Lauku atbalsta dienesta mājas lapā vai Ministru kabineta noteikumos Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā"