Aktualitātes

Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības "Mežsaimnieks" valdes priekšsēdētājs G.Rozentāls saņem medaļu "Par centību"

19.11.2019 Drukāt
Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības

Piektdien, 15. novembrī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards apbalvoja nozares 57 pārstāvjus – lauksaimniekus, speciālistus, zinātniekus, mācībspēkus un valsts pārvaldes darbiniekus par sasniegumiem lauksaimniecībā, meža nozarē un zivsaimniecībā, pasniedzot Ministru kabineta Atzinības rakstu, Zemkopības ministrijas augstāko apbalvojumu – medaļu “Par centību”, ZM Atzinības rakstu un Zivju fonda Atzinības rakstu. Medaļu "Par centību" saņēma arī mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (MPKS) "Mežsaimnieks" valdes priekšsēdētājs Grigorijs Rozentāls, kuru nominācijai izvirzīja Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija.

Dibinot kooperatīvo sabiedrību “Mežsaimnieks”, G.Rozentāls kopā ar vairākiem citiem meža īpašniekiem kā kooperatīvās sabiedrības darbības pamatprincipus noteica iespēju katram meža īpašniekam saņemt tiesības apsaimniekot savu īpašumu, kā arī katram kooperatīva biedram būt informētam par visu, ko var iegūt no sava meža īpašuma. Kooperatīvs “Mežsaimnieks”, kuru vada G.Rozentāls, šobrīd nodrošina visus pakalpojumus, kas meža īpašniekam ir nepieciešami – sākot ar meža apsekošanu, taksāciju, augsnes gatavošanu, stādu iegādi, stādīšanu, stādu aizsardzību un beidzot ar mežaudzes sastāva kopšanu, cirsmu skiču gatavošanu un izaudzēto koku ražas novākšanu. Par kooperatīva “Mežsaimnieks” izaugsmi kopš tā dibināšanas līdz šim brīdim liecina iespaidīgi skaitļi: 2012.gadā kooperatīvā apvienojās 15 meža īpašnieki un kooperatīva neto apgrozījums sastādīja 12 000,00 EUR, savukārt, 2018.gadā – biedru skaits kooperatīvā ir izaudzis līdz teju 500 meža īpašniekiem un kooperatīva apgrozījums mērāms 6,5 milj. EUR apmērā.

Kopš 2013.gada G.Rozentāls ir valdes priekšsēdētājs biedrībā “Meža īpašnieku kooperācijas atbalsta centrs”, kur īsteno gan vietējos, gan starptautiskus projektus, kas saistīti ar meža īpašnieku izglītošanu. G.Rozentāls laika periodā no 1995. līdz 2000.gadam, strādājot Valsts meža dienestā darbojās celulozes projekta grupā, kuras galvenais uzdevums bija meklēt investorus Latvijas celulozes projektam. Savukārt, kā VAS “Latvijas Valsts meži’’ finanšu analītiķis, G.Rozentāls ir izveidojis apaļkoksnes sortimentu cenu apzināšanas sistēmu un koordinējis elektroniskās cirsmu uzmērīšanas sistēmas ieviešanu. G.Rozentāls piecus gadus – no 2009. līdz 2013.gadam ir vadījis Alsungas novada domi priekšsēdētāja amatā. Šo gadu periodā G.Rozentāls Alsungas novadam ir piesaistījis un realizējis daudzus Eiropas un valsts finansētus kultūras un attīstības projektus.

Nākot no Latvijai ļoti īpaša – suitu novada – G.Rozentāls ir aktīvi iesaistījies dažādās ar suitu etniskās piederības un kultūras saglabāšanu saistītās biedrībās. Kopš 2007.gada G.Rozentāls vada biedrību “Suitu novads”, kuras ietvaros savulaik tika panākta Alsungas novada pašvaldības izveide. Par ieguldīto darbu suitu kopienas saglabāšanā, 2011.gadā G.Rozentālam ir piešķirts Latvijas Republikas augstākais apbalvojums – Triju zvaigžņu ordenis, savukārt – 2007.gadā Lielā fokloras gada balva par interneta portāla suitunovads.lv izveidi.

Saistībā ar mežsaimniecību, G.Rozentāla meža īpašums tika atzinīgi novērtēts 2018.gadā. kad G.Rozentālam tika piešķirta meža nozares balva “Zelta čiekurs” nominācijā “Par ilgtspējīgu saimniekošanu”.

Informācija par pārējiem medaļu un Atzinības rakstu saņēmējiem pieejama Zemkopības ministrijas mājas lapā.