Aktualitātes

LLU studenti dosies iepazīties ar mežu apsaimniekošanu Kurzemes pusē

27.10.2020 Drukāt
LLU studenti dosies iepazīties ar mežu apsaimniekošanu Kurzemes pusē

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) Meža attīstības fonda atbalstītā projekta “Kooperācijas nozīme mežu apsaimniekošanas ilgtspējas veicināšanā” ietvaros organizētā apmācību semināra praktiskā nodarbība rīt, 28.oktobrī, norisināsies Kurzemes meža īpašnieku apsaimniekotajos mežos Irlavā un Alsungā, tādējādi Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) starptautiskās maģistra studiju programmas “Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana” studentiem, kuri apgūst kursu “Starptautiskais mārketings lauksaimniecības un pārtikas biznesā” padziļinātāk ļaujot izprast mežistrādi un kooperatīva lomu meža ilgtspējīgā apsaimniekošanā.

Grigorijs Rozentāls, kooperatīvās sabiedrības “Mežsaimnieks” vadītājs un semināra lektors: “Ceru, ka jaunieši, kuri aizvadītās nedēļas seminārā apguva teoriju par meža ilgstpējīgu apsaimniekošanu kooperācijas ietvaros, praktiskajā nodarbībā gūs vēl plašāku priekšstatu par meža apsaimniekošanu mūsu kooperatīva biedru mežos, kur vienā no tiem mežizstrāde notiks ar harvestera palīdzību, bet otrā – izmantojot zāģus.”

LLKA projekta ietvaros organizē kopumā četrus apmācību seminārus LLU studentiem un Ogres tehnikuma audzēkņiem, lai studējošajiem jauniešiem paaugstinātu informētības un zināšanu līmeni, kā arī lai pilnveidotu izpratni par kooperācijas iespējām meža nozarē un tās ietekmi uz meža īpašnieku savstarpēju sadarbību meža īpašumu ilgtspējīgā, videi draudzīgā un ekonomiski pamatotā apsaimniekošanā.

Paredzēts, ka nākamie trīs apmācību semināri aizritēs novembrī Ogres tehnikuma jauniešiem.