Aktualitātes

LLKA un LOSP pārstāvji pēc tikšanās ar labklājības ministri R.Petraviču rudenī plāno valdībai lūgt atbalstu par zaudējumu segšanu nenovāktajai ražai

28.05.2020 Drukāt
LLKA un LOSP pārstāvji pēc tikšanās ar labklājības ministri R.Petraviču rudenī plāno valdībai lūgt atbalstu par zaudējumu segšanu nenovāktajai ražai

Vakar, 27.maijā pārstāvji no Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) tikās ar labklājības ministri Ramonu Petraviču. Galvenā uzmanība sarunās tika pievērsta viesstrādnieku nodarbināšanas nepieciešamībai lauksaimniecības nozarē, kā arī skolēnu iespējām vasaras sezonā pieteikties darbiem lauksaimniecības sektorā.

Lai rudenī izaudzētā raža, sevišķi augļkopībā un dārzeņkopībā, tiktu savlaicīgi novākta, nepieciešami cilvēkresursi. Lauksaimniekiem šobrīd ir bažas, ka paļauties uz nepieciešamo strādnieku apjomu Latvijas ietvaros nevar, līdz ar to jāmeklē risinājumi, lai ražas novākšanā piedalītos arī viesstrādnieki, kuriem motivācija nopelnīt ir lielāka nekā vietējiem Latvijas iedzīvotājiem.

Tomēr labklājības ministre R.Petraviča lauksaimniekus aicināja uzrunāt vispirms bezdarbniekus un maznodrošinātās personas, kuriem tagad ļauts strādāt sezonas darbus, nezaudējot bezdarbnieka vai maznodrošinātā statusu. Tāpat arī robežu atvēršanas iespējas šobrīd tiek vērtētas piesardzīgi, ņemot vērā COVID-19 izraisīto pandēmiju.

Māra Rudzāte, LLKA valdes locekle un kooperatīva “Baltijas ogu kompānija” valdes locekle: “Valdības pārstāvju nevēlēšanās ieklausīties lauksaimnieku aicinājumā var atstāt negatīvu ietekmi uz Latvijas ekonomikas attīstību nākotnē, jo arī šobrīd lauku darbos tiek aicināti vietējie Latvijas iedzīvotāji, kuru atsaucība ir nepietiekoša, lai nokomplektētu nepieciešamo skaitu. Viesstrādnieki ir tas kodols, kurš spēj aizstāt vajadzīgās darba rokas un garantē ražas novākšanu. Eiropas Savienības valstis jau šobrīd aicina un jau ir piesaistījušas viesstrādniekus lauku darbiem. Ja trūkstošā darbaspēka dēļ raža Latvijā netiks novākta, jau vasaras beigās valdībai pieprasīsim nevis vairs viesstrādniekus, bet gan zaudējumu segšanu par nenovākto ražu un negūto peļņu. Un sauklis “Ēdīsim Latvijā ražoto pārtiku!” vairs nebūs saistošs. Vai Latvijas valdība to grib panākt?”

Tāpat labklājības ministre tikšanās laikā aicināja lauksaimniecībā iesaistīt arī skolēnus, kuriem Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) ietvaros īstenotais vasaras nodarbinātības pasākums 2020.gadā norisināsies divus mēnešus - no 1.jūlija līdz 31.augustam.

Skolēni pasākumam varēs reģistrēties elektroniski. No 10.jūnija reģistrācija sāksies Latgales reģionam, no 11.jūnija - Vidzemes reģionam. Darbam Rīgas reģionā varēs pieteikties no 12.jūnija, savukārt Kurzemes un Zemgales reģionos reģistrēšanās sāksies 13.jūnijā. Skolēnam ir jāreģistrējas tajā reģionā un novadā, kura teritorijā viņš vēlas strādāt. Reģistrēties varēs līdz 17.augustam. Sīkāka informācija būs pieejama NVA mājaslapā.

Skolēnu vasaras nodarbināšanas programmā darba devēji saņem dotāciju skolēna algai 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Savukārt, skolēna ar invaliditāti mēneša darba algai - valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā. Darba devējam tiek piešķirta dotācija darba vadītāja atalgošanai – 10 % apmērā no valstī noteiktās minimālās algas, savukārt ja nodarbinātais ir bērns ar invaliditāti – 60 % apmērā, bet par katru nākamo skolēnu – viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Skolēni, kuri ir iesaistīti pasākumā, tiek apdrošināti pret nelaimes gadījumiem darba vietās.

Uz tikšanos ar labklājības ministri R.Petraviču devās LLKA valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons, LLKA valdes priekšsēdētāja vietniece Mirdza Feldmane, mājražotāju kooperatīvās sabiedrības “Kuldīgas labumi” vadītāja Gunita Šternberga, kā arī LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs.