Aktualitātes

LLKA pieprasa valdībai aktīvu rīcību vienotas atbalsta sistēmas izveidei lauksaimniecībā

12.10.2017
LLKA pieprasa valdībai aktīvu rīcību vienotas atbalsta sistēmas izveidei lauksaimniecībā

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA), reaģējot uz kooperatīvo sabiedrību biedru – zemnieku – pašreizējo situāciju pēc visā valstī ilgstošo lietavu nodarītajiem postījumiem tīrumos un radītajiem ražas zaudējumiem, pieprasa Latvijas valdības aktīvu rīcību, izstrādājot konstruktīvu un vienotu atbalsta mehānisma sistēmu dažādu nozaru ministriju ietvaros.

Šis gads jau kopš pavasara visasāk tieši lauksaimniecībā iezīmē jau gadiem ilgi pastāvošo un nesakārtoto nozaru ministriju savstarpējo koordinācijas trūkumu, kā arī valdības kūtro reakciju ārkārtas situācijās, strādājot tā saucamajā „uguns dzēšanas” režīmā, kad finansiālie resursi tiek piešķirti jau pēc notikuša fakta, nevis preventīvi iedalīti un savlaicīgi tērēti, piemēram, izdangāto lauku ceļu uzturēšanai un meliorācijas sistēmu regulārai sakārtošanai. Arī attiecībā uz nodokļu atvieglojumu piešķiršanu lauksaimniecībā iesaistītajiem, valdībai ir jāstrādā kā krietnam un rūpīgam saimniekam, vērtējot situāciju kopumā, nevis atsevišķi katras nozaru ministrijas portfeļa ietvaros. Pretējā gadījumā neveidosies ilgtspējīga, racionāla nozaru, tostarp – lauksaimniecības atbalsta politika, bet pieaugs arvien lielāks birokrātiskais slogs.

LLKA rosina steidzamības kārtā veikt izmaiņas vairākos normatīvajos aktos, piemērojot atbrīvojumus lauksaimniekiem, atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (LPKS), kā arī kooperatīvajām sabiedrībām ar ražotāju organizāciju statusu laika periodā no 2017.gada 1.novembra līdz 2018.gada 31.decembrim.

Viens no ierosinājumiem ir veikt izmaiņas Satiksmes ministrijas atbildībā esošā Autoceļu lietošanas nodevas likumā, piemērojot autoceļu lietošanas nodevas jeb vinjetes atbrīvojumu visam kravu pārvadājumu autotransportam lauksaimniekiem un LPKS. Vinjetes piemērošana kooperatīvajām sabiedrībām, it īpaši tām, kas piedalās atbalsta programmās “Skolas piens” un “Skolas auglis” vai pretendē vietējos pašvaldības iepirkumos, lai nodrošinātu pašvaldības iestādes ar vietējās izcelsmes pārtikas produktiem, jau pamatos radīja konkurētspējas samazināšanu salīdzinot ar vairumtirdzniecību bāzu piedāvāto produkciju par zemāku cenu. Piemēram, lai izvadātu dārzeņus no vairumtirdzniecības bāzes Rīgā uz Rīgas skolām un bērnudārziem, šiem pārvadātājiem nav nepieciešams iegādāties vinjeti, turpretī, lai kooperatīva biedrs nogādātu pašu audzētos dārzeņus uz Rīgu, ir nepieciešams iegādāties vinjeti, neatkarīgi, vai tiek braukti 2 km pa ceļiem, kur piemērojama ir autoceļu lietošanas nodeva vai 250 km.

Latvijā lielākā daļa lauksaimniecības kooperatīvās sabiedrības vēl nav sasniegušas tādu attīstības pakāpi, kurā būtu izveidots kooperatīva loģistikas parks, nodrošinot lauksaimnieku saražotās produkcijas pārvadājumus. To lielākoties nodrošina paši lauksaimnieki, kuri atrodas dažādos Latvijas novados, un veicamie pārvadājumi nav ikdiena, tādējādi – vinjetes izmaksas uz nogādātajiem produkcijas apjomiem ir nesamērīgi augstas.

Par vienu transporta līdzekli ar masu līdz 3,5 t tagad gadā jāmaksā ir 300,00 EUR, bet par smago automašīnu – 600,00-800,00 EUR gadā. Mazai saimniecībai ar vienu kravas autotransportu un vienu smago automašīnu tagad jāmaksā 1000,00 EUR, dārzeņu kooperatīvam gadā tas izmaksā 8 tūkstošus eiro, kas nav maza summa.

Ekonomikas ministrijas atbildībā esošajos Sadales tīkla nosacījumos par elektrības jaudu pieslēgšanu ir jāsaglabā esošā kārtība, ka lauksaimnieki un LPKS var bez maksas atslēgt un bez maksas pieslēgt papildus elektrības jaudas, kas nepieciešamas sezonas laikā. Pēc šobrīd spēkā esošās aprēķinu metodikas, par papildu jaudas pieslēgšanu vienam graudkopības kooperatīvam papildus izmaksas sasniegs 5 līdz 15 tūkstošus eiro.

Tomēr, ņemot vērā informāciju, ka obligātā iepirkuma komponente (OIK) tiks rēķināta, ņemot vērā arī pieslēguma jaudu, tas radīs vēl ievērojamākus izdevumus lauksaimniekiem un kooperatīvajām sabiedrībām.

Ekonomikas ministrijas atbildībā esošais jautājums par OIK. Galvenie OIK labuma guvēji ir termoelektrocentrāles (TEC), par kuru ekonomiski pamatoto pienesumu valstij kopumā ir diskutabls jautājums, aicinām atbrīvot no OIK maksājuma lauksaimniekus, atbilstīgās LPKS un kooperatīvās sabiedrības ar ražotāju organizāciju statusu.

Finanšu ministrijas pakļautībā esošo Valsts ieņēmumu dienestu aicinām paātrināt pārmaksāto nodokļu atmaksas termiņus lauksaimniekiem, atbilstīgām LPKS un kooperatīvajām sabiedrībām ar ražotāju organizāciju statusu, jo pašreizējā situācijā lauksaimniekiem un kooperatīvajām sabiedrībām ir akūti nepieciešama pieejamība finanšu līdzekļiem, lai spētu norēķināties par šīs sezonas nesamērīgajiem izdevumiem un sagatavoties jaunajai sezonai.