Aktualitātes

LLKA biedru kopsapulcē par situāciju lauksaimniecībā, jaunu LLKA valdes locekļu ievēlēšanu un palīdzību Ukrainai

04.03.2022 Drukāt
LLKA biedru kopsapulcē par situāciju lauksaimniecībā, jaunu LLKA valdes locekļu ievēlēšanu un palīdzību Ukrainai

Vakar, 3.martā, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) biedri gan klātienē Jelgavas pilī, gan attālināti zoom platformā pulcējās uz ikgadējo LLKA biedru kopsapulci, kurā, starp citiem jautājumiem, tika apspriestas aktualitātes lauksaimniecībā, kooperatīvu loma KLP un Zaļā kursa izpildes ietvaros, kā arī palīdzības sniegšanas iespējas Ukrainas iedzīvotājiem, kara seku mazināšanai. Savukārt, kopsapulces noslēgumā LLKA valdē tika ievēlēti trīs jauni valdes locekļi.

LLKA biedru kopsapulce pavasarī ir ikgadējs pasākums, kura mērķis ir ne tikai risināt un apstiprināt LLKA iekšējos jautājumus, bet arī sniegt LLKA biedriem iespēju saņemt informāciju par aktualitātēm lauksaimniecībā no pirmavota – Zemkopības ministrijas pārstāvjiem. Arī šī sanāksme nebija izņēmums, jo tajā piedalījās gan Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts, gan arī valsts sekretāra vietniece Pārsla Rigonda Krieviņa, atbildot uz dažādiem LLKA iepriekš sagatavotiem jautājumiem.

Biedru kopsapulces laikā amata pienākumu izpildi uzsākuši trīs jauni LLKA valdes locekļi – LPKS „Pienupīte” valdes priekšsēdētāja Mirdza Feldmane (Piena nozare), LPKS „LATRAPS” valdes loceklis Egdars Ruža (graudu nozare) un MPKS „Mežsaimnieks” valdes loceklis Andis Malējs (meža nozare). LLKA valdes locekļu pārvēlēšana notikusi balstoties uz 3 iepriekšējo valdes locekļu paziņojumiem par atkāpšanos no amata. Lai gan šajā valdes sasaukumā iepriekš minētie cilvēki ir jaunpienācēji, kopumā viņi ir savas nozares profesionāļi un katram jau ir redzējums par darbu LLKA valdes sastāvā.

„Mans mērķis vienmēr ir bijis stiprināt vienotību, sapratni un sadarbību piensaimnieku starpā un uzskatu, ka kooperācija ir stabilākais ceļš kā to visu nodrošināt un sasniegt. Nekad neesmu piekritusi tam, ka jāskatās uz piena saimniecību lielumu, lai novērtētu to ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā. Svarīgākais vienmēr ir bijis un būs cilvēki, kas aiz tām stāv un viņu pierādītais darbaspēks un izturība. Kooperācija ir vienīgais veids, kā viņiem nodrošināt gan ekonomisko, gan sociālo atbalstu un tā turpināšana ir mana prioritāte uzņemoties LLKA valdes locekļa pienākumus,” komentē Mirdza Feldmane.

Savukārt, Edgars Ruža, pa saviem nākotnes plāniem darbojoties LLKA valdes sastāvā saka šādi: „Kopumā mūsu pamatuzdevums vienmēr ir bijis caur kooperāciju stiprināt lauksaimnieku ilgtspēju un nodrošināt lauksaimniekiem virzienus, kuros attīstīties. To jāturpina darīt. Tāpat uzskatu, ka LLKA valdes un mans, kā valdes locekļa, uzdevums ir stiprināt starpkooperatīvu saimniecisko sadarbību, kas notiek jau šobrīd, bet jāattīsta vēl tālāk.”

„Kooperatīvā „Mežsaimnieks” par vienu galvenajiem darbības mērķiem esam izvirzījuši Latvijas mežu saglabāšanu Latvijas īpašnieku rokās, nevis to nonākšanu ārvalstnieku kontrolē, taču tam ir nepieciešams atbalsts, kas šobrīd ir nepietiekams. Tieši tādēļ ar savu darbu vēlos panākt, ka šāds atbalsts meža koperatīviem tiek sniegts, jo tas nodrošinās iespēju ar vien pārliecinošāk aicināt Latvijas mežu īpašniekus nepārdot mežu platības, bet gan tās apsaimniekot pašiem, kļūstot par kooperatīvu biedru. Papildus globālais mērķis ne tikai meža, bet arī citās nozarēs, ir veicināt izpratni par kooperācija priekšrocībām ar mērķi padarīt kooperāciju Latvijā par pašsaprotamu izvēli, līdzīgi kā tas ir Skandināvijas valstīs,” tā Andis Malējs.

Papildus sapulces laikā kooperatīvu vadītāji atkātoti tika aicināti atbalstīt Ukrainas iedzīvotājus cīņā pret Krievijas militāro iebrukumu. J.Eglīts norādīja, ka lauksaimniecība ir viena no atslēgas nozarēm, kas var palīdzēt nodrošināt darbu un dzīvošanai atbilstošus apstākļus ukraiņu bēgļiem, kuru ceļš atvedīs uz Latviju. Savukārt, LLKA valdes priekšsēdētājs Indulis Jansosns aicināja kooperatīvus uzrunāt savus biedrus un veidot ziedojumu uzkrājumus, papildus tām lietām, kas jau tiek darītas gan individuālā, gan organizācijas līmenī, norādot, ka palīdzība būs nepieciešama ilglaicīgi.