Aktualitātes

LLKA ir izstrādājusi lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības stratēģiju 2021 – 2027.gadam

17.04.2019 Drukāt
LLKA ir izstrādājusi lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības stratēģiju 2021 – 2027.gadam

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) ir izstrādājusi lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības stratēģiju 2021 – 2027.gadam. Kooperācijas attīstības vīzija paredz, ka kooperatīvos apvienojušies visu nozaru lauksaimnieciskās produkcijas ražotāji, kā arī meža īpašnieki Latvijā.

 

KOOPERĀCIJAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS VIRZIENI:

 • Veicināt konkurētspējīgu kooperatīvu veidošanos gaļas nozarē (aitkopība, liellopu audzēšana, cūkkopība u.c.) un citās – netradicionālās nozarēs (biškopība, olu ražošana u.c.).
 • Veicināt konkurētspējīgu tehnikas pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību veidošanos.
 • Veicināt konkurētspējīgu augļu, dārzeņu, ogu audzētāju, kā arī mājražotāju kooperatīvu veidošanos.
 • Veicināt kooperatīvu konsolidāciju / otrā līmeņa kooperāciju* piena, graudu un meža nozarēs.
 • Veicināt mājražotāju kooperatīvu sadarbību, organizējot kopīgas tirdzniecības vietas.
 • Veicināt biedru skaita un neto apgrozījuma pieaugumu visu nozaru kooperatīvos.
 • Stiprināt dažādu nozaru kooperatīvus, veicinot to iesaisti visos posmos, tajā skaitā, nodrošinot arī biedru saražotās produkcijas pārstrādi.

KOOPERĀCIJAS ATTĪSTĪBAS SRATĒĢIJA SKAITĻOS UZ 2027.GADU:

 • Atbilstīgu kooperatīvu skaits – 30 kooperatīvās sabiedrības.
 • Biedru skaits atbilstīgos kooperatīvos sastāda vismaz 10 000 lauksaimnieciskās produkcijas ražotāju.
 • Kopējais atbilstīgo kooperatīvu neto apgrozījums sastāda vismaz 900 milj.EUR.

KOOPERĀCIJAS ATBALSTA POLITIKA 2021. – 2027.GADĀ:

 • Administratīvais atbalsts otrā līmeņa kooperatīviem, mājražotāju kooperatīviem un kooperatīviem, kuri darbojas gaļas nozarē, kā arī citās – netradicionālās nozarēs (biškopība, olu ražošana u.c.) darbības pirmajos piecos gados no pirmās atbilstības saņemšanas brīža.
 • Investīciju tipa atbalsts visu nozaru kooperatīviem, piemērojot maksimāli iespējamo atbalsta intensitāti (kooperatīvu projektiem lielāka atbalsta intensitāte, nekā lauksaimnieku individuāliem projektiem).
 • Dažādi nodokļu atvieglojumi atbilstīgiem kooperatīviem un to biedriem, ņemot vērā to darbības specifiku.
 • Atbalsts skolēnu, studentu, meža īpašnieku, lauksaimnieku izglītošanai par kooperācijas jautājumiem.
 • Lauksaimnieku atbalsta programmās paredzēt papildus priekšrocības lauksaimniekiem, kuri ir atbilstīgu kooperatīvo sabiedrību biedri (papildus punkti projektu vērtēšanas kritērijos, papildus atbalsta intensitāte), paredzot kritērijus, kas apliecina attiecīgās personas aktīvu līdzdalību kooperatīva darbībā.
 • Jebkāda veida atbalsts kooperācijas attīstībai paredzēts tikai atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām un to biedriem.

Lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības stratēģiju 2021 – 2027.gadam LLKA plāno izmantot kā vadlīnijas līdzdarbojoties nākamā plānošanas perioda kooperācijas atbalsta politikas plānošanā.