Aktualitātes

Lauksaimnieki saņem marķēto dīzeļdegvielu

15.07.2020 Drukāt
Lauksaimnieki saņem marķēto dīzeļdegvielu

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir pieņēmis lēmumu par lauksaimniekiem piešķirto marķētās dīzeļdegvielas kopējo daudzumu šim saimnieciskajam gadam. Šogad tās saņemšanai ir pieteikušies 17 186 lauksaimnieki.

No 2020.gada 1.jūlija līdz 30.novembrim var iegādāties ne vairāk kā 90 procentus no kopējā piešķirtā degvielas daudzuma. Līdz šā gada 30.novembrim dienests atkārtoti vērtēs lauksaimniecības produkcijas ražotāja atbilstību prasībām, lai saņemtu degvielu. To nepiešķir grūtībās nonākušiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem.

Dīzeļdegvielu var izmanto pašpārvadājumiem un traktortehnikā vai lauksaimniecības pašgājējmašīnās. Tās daudzumu nosaka, ņemot vērā audzējamo kultūru:

  • augkopība — 100 litri par hektāru,
  • augļkopība, ogulāji un dārzkopība — 130 litri par hektāru,
  • zālāju platības, ja tiek nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru (bioloģiskajās saimniecībās blīvums vismaz 0,4 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru), — 130 litri par hektāru,
  • zālāju platības dzīvnieku barības primāram ražotājam, kam Lauksaimniecības datu centrā nav reģistrēts ganāmpulks, novietnes un lauksaimniecības dzīvnieki — 60 litri par hektāru,
  • zeme zem zivju dīķiem — 60 litri par hektāru,
  • citas kultūras un platības, kuras ir deklarētas un apstiprinātas vienotā platību maksājuma saņemšanai — 60 litru uz vienu hektāru.

Lai lauksaimniekiem atvieglotu Covid-19 radītās īstermiņa ekonomiskās grūtības, LAD šogad jau no 1.maija piešķīra dīzeļdegvielu 2020./2021.saimnieciskajam gadam 50 % apmērā no 2019./2020.saimnieciskajā gadā piešķirtā marķētās dīzeļdegvielas kopējā daudzuma, ja lauksaimnieki vēlējās degvielu iegādāties jau maijā.