Aktualitātes

Lauksaimnieki par atbilstošās platības ha var iegādāties marķēto dīzeļdegvielu

09.07.2019 Drukāt
Lauksaimnieki par atbilstošās platības ha var iegādāties marķēto dīzeļdegvielu

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija vērš uzmanību, ka Lauku atbalsta dienests (LAD) ir pieņēmis lēmumu par lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirto marķētās dīzeļdegvielas kopējo daudzumu kārtējam saimnieciskajam gadam. No 2019.gada gada 1.jūlija līdz 2019.gada 30.novembrim var iegādāties ne vairāk kā 90 procentus no kopējā piešķirtā degvielas daudzuma.

 

Piešķiramais dīzeļdegvielas daudzumu tiks noteikts balstoties uz audzējamo kultūru:

  • augkopība — 100 litru uz vienu hektāru,
  • augļkopība, ogulāji un dārzkopība — 130 litru uz vienu hektāru,
  • zālāju platības, ja tiek nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru (bioloģiskajās saimniecībās blīvums vismaz 0,4 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru), — 130 litru uz vienu hektāru,
  • zālāju platības dzīvnieku barības primāram ražotājam, kam Lauksaimniecības datu centrā nav reģistrēts ganāmpulks, novietnes un lauksaimniecības dzīvnieki — 60 litru uz hektāru,
  • zeme zem zivju dīķiem — 60 litru uz hektāru,
  • citas kultūras un platības, kuras ir deklarētas un apstiprinātas vienotā platību maksājuma saņemšanai — 60 litru uz vienu hektāru. 

Šogad dīzeļdegvielas saņemšanai pieteikušies 17 310 lauksaimnieki un noteikumi paredz, ka degvielu var izmanto pašpārvadājumiem, traktortehnikā, kā arī lauksaimniecības pašgājējmašīnās.

Līdz šā gada 30.novembrim dienests atkārtoti vērtēs lauksaimniecības produkcijas ražotāja atbilstību prasībām, lai saņemtu degvielu. Izvērtēšanas procesā vērtā tiks ņemtas Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtās gada ienākumu deklarācijas vai uzņēmuma gada pārskati, kā arī šo dokumentu precizējumi, kas būs iesniegti līdz 30.septembrim.

2019./2020.saimnieciskajā gadā dīzeļdegvielu ar samazināto akcīzes nodokļa likmi nepiešķir grūtībās nonākušiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem.

Sīkāka informācija LAD mājas lapā.