Aktualitātes

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas loma lauksaimnieku un mežsaimnieku kooperācijas veicināšanā pieaug

24.07.2019 Drukāt
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas loma lauksaimnieku un mežsaimnieku kooperācijas veicināšanā pieaug

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) uzsver, ka valsts subsīdiju finansējums organizācijā tiek tērēts mērķtiecīgi un tās ieguldījums lauku attīstības politikas veidošanā ir ievērojams. Īpaši jāuzsver LLKA loma lauksaimnieku un mežsaimnieku kooperācijas veicināšanā. 

Kā piemēram, pēdējo gadu laikā LLKA ir iesaistījusies jaunā Kooperatīvo sabiedrību likuma izstrādē, pie tam – organizācija bijusi viens no šī procesa virzīšanas iniciatoriem uzsverot, ka iepriekšējā likuma versija ir novecojusi. Tāpat LLKA regulāri piedalās kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumu izstrādē un uzlabošanā, kā arī jau kopš 2009.gada nodrošina atbilstības izvērtēšanas procesa organizēšanu. “Toreiz šo valsts funkciju pārņēmām, jo tika plānots atbilstības izvērtēšanu noteikt kā maksas pakalpojumu. LLKA uzņēmās šo darbu nodrošināt bez maksas gan kooperatīviem, kuri ir LLKA biedri, gan arī tiem, kuri nav iestājušies biedrībā,” uzver LLKA izpilddirektore Linda Uzkalne. 

Šobrīd notiek aktīvs darbs pie mājražotāju kooperācijas veicināšanas – pamatojoties uz LLKA iniciatīvu, kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumos ir iestrādāta iespēja uz atbilstības izvērtēšanu pieteikties arī šāda veida kooperatīviem. Regulāri tiek organizētas mājražotāju kooperatīvu un biedrību sanāksmes ar mērķi vienoties par kopēju tirdzniecības vietu organizēšanu. Uz sanāksmēm biedrība aicina ne tikai LLKA biedrus, bet arī citus interesentus. 

Tāpat biedrība sadarbojas ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, lai paaugstinātu gan studentu, gan lektoru zināšanas par lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperācijas lomu nozaru attīstības veicināšanā.

LLKA regulāri organizē dažādas konferences, informatīvus seminārus un darba grupas lauksaimniekiem un kooperatīvo sabiedrību, kuras darbojas gan lauksaimniecības, gan mežsaimniecības jomā, vadītājiem – šie pasākumi pārsvarā tiek izziņoti publiski un jebkuram interesentam ir iespēja piedalīties. Ikdienā tiek nodrošinātas konsultācijas gan par jautājumiem, kas saistīti ar kooperatīvo sabiedrību darbību, gan par jautājumiem, kas tieši skar pašus ražotājus.

Dažādu normatīvo aktu izvērtēšanā pastarpināti caur LLKA biedriem – kooperatīvajām sabiedrībām – tiek iesaistīti arī lauksaimnieciskās produkcijas ražotāji un mežu īpašnieki. Pēc datiem uz 2018.gada 31.decembri atbilstīgo lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvo sabiedrību biedru skaits sasniedza 4846 biedrus. Jāuzver, ka 2019.gadā atbilstību saņēmuši 49 kooperatīvās sabiedrības un 90 % no atbilstīgajiem kooperatīviem ir LLKA biedri. 

Preses relīze