Aktualitātes

Latvijā attīstās otrā līmeņa kooperācija piena nozarē

12.11.2019 Drukāt
Latvijā attīstās otrā līmeņa kooperācija piena nozarē

2018.gada nogalē, apvienojoties astoņiem Latvijas piena kooperatīviem, tika izveidots kooperatīvs "Baltu piens". Šobrīd kooperatīva darbība ir paplašinājusies un tajā apvienojušies deviņi kooperatīvi, no kuriem astoņi ir Latvijas piena ražotāju kooperatīvi, savukārt, viens – Lietuvas piena ražotāju kooperatīvs.

Kooperatīvā “Baltu piens” caur deviņiem biedriem – piena ražotāju kooperatīviem – ir apvienojušās 1250 piena ražotāji (mazās un vidējās zemnieku saimniecības), kuri gadā saražo aptuveni 250 000 tonnas piena. Kooperatīva iekšējā cenu politika paredz vienādu svaigpiena iepirkuma cenu visiem biedriem, tādējādi motivējot kooperatīva biedrus sadarboties, nevis konkurēt savā starpā. LPKS “Baltu piens” sadarbības partneri ir SIA “Latvijas piens” (Latvijā) un KS “Piena LT” (Lietuva). 
 
LPKS “Baltu piens” īstermiņa mērķi:
  • optimizēt piena savākšanas loģistiku;
  • veikt investīcijas piena savākšanas transportlīdzekļu iegādē, tādējādi mazinot ārēju pakalpojumu sniedzēju ietekmi;
  • uzlabot kooperatīvu biedru svaigpiena kvalitātes rādītājus;
  • palielināt SIA “Latvijas piens” pārdoto svaigpiena apjomu, tādējādi nodrošinot pievienotās vērtības radīšanu Latvijā.
Savukārt, kā LPKS “Baltu piens” ilgtermiņa mērķi var minēt pievienotās vērtības radīšana kooperatīvu biedru saražotajam svaigpienam.
 
Lauksaimniekus, kuriem ir interese par dalību šajā kooperācijas modelī, aicinām saiznāties ar kooperatīva biedriem - pirmās pakāpes piena ražotāju kooperatīviem ("Bites", "Dundaga", "Ezerkrasti-1", "Laura", "Pienupīte", "Straume", "Viļāni", "Baltais ceļš"), kuru kontakti pieejami LLKA mājas lapā.
 
Jāuzsver, ka viens no kooperācijas attīstības stratēģiskajiem mērķiem Latvijā graudu un piena nozarēs ir veicināt kooperatīvu konsolidāciju jeb tā saucamo "otrā līmeņa" kooperāciju. Otrā līmeņa kooperācija ir kooperatīvu sadarbība vai apvienošanās kopīgu mērķu sasniegšanai un darbības efektivitātes palielināšanai (piemēram, loģistikas optimizēšana, pārstrādes uzņēmuma būvniecība). Juridiski kooperatīvu apvienošanās var notikt dažādos veidos, kā piemēram, Latvijas piena ražotāju kooperatīva "Piena ceļš" apvienošanās ar igauņu kooperatīvu "E-Piim" plānota, likvidējot esošos kooperatīvus un to biedrus pilnībā integrējot jaunajā kooperatīvā, kurš strādā pēc Eiropas Kooperatīvo sabiedrību likuma nosacījumiem. Savukārt, LPKS "Baltu piens" gadījumā astoņi kooperatīvi ir bijuši dibinātāji jaunam kooperatīvam, kurš darbojas saskaņā ar Latvijas Kooperatīvo sabiedrību likumu.