Aktualitātes

Kooperatīvā sabiedrība "VAKS" ir MAKSĀTSPĒJĪGA, atzīst SIA “Preiss Būve”

30.05.2018
Kooperatīvā sabiedrība

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (LPKS) "VAKS" ir maksātspējīgs uzņēmums! Tā ir lēmusi Vidzemes rajona tiesa un to atzīst arī SIA "Preiss būve".

Jau tika ziņots, ka pret LPKS "VAKS" tika ierosināta civillieta par uzņēmuma maksātnespēju. Tam visam par pamatu bija strīds starp LPKS "VAKS" un SIA "Preiss būve" par 2016.gadā noslēgto līgumu par graudu elevatora būvniecību Valmierā. Ņemot vērā to, ka būvdarbi tika paveikti pavirši, nekvalitatīvi un ar būtisku nokavēšanos – LPKS "VAKS" ieturēja summu līgumā atrunātajā kārtībā.

"Mums ir svarīga kvalitāte un termiņi. To sagaidām arī no saviem sadarbības partneriem, bet Latvijā ir raksturīgi, ka būvuzņēmēji, pārvērtējot savas spējas, uzņemas darbus, kurus nespēj paveikt nedz atbilstošā kvalitātē, nedz termiņā. Latvijas likumdošana pieļauj negodprātīgiem uzņēmējiem izmantot maksātnespējas likumu kā "instrumentu" ne pēc tā būtības", skaidro LPKS "VAKS" valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons.

Saskaņā ar Augstākās tiesas judikatūras atziņām, uzņēmums ir uzskatāms par maksātnespējīgu tikai tad, ja nepilda saistības par kurām nav strīda. No minētā secināms, ka, tā kā strīds pastāvējis jau no paša celtniecības procesa, ir acīmredzams, ka SIA "Preiss būve" maksātnespējas procesa pieteikumu ir iesniegusi nolūkā negodprātīgi izmantot maksātnespējas likuma regulējumu, lai panāktu nepamatota parāda samaksu. Šo LPKS "VAKS" uzskatu apstiprina Vidzemes rajona tiesa savā spriedumā, kurā norāda, ka šāda SIA "Preiss Būve" rīcība nav vērtējama kā labticīga.

LPKS "VAKS" ir 100% Latvijas kapitāla uzņēmums. Tā īpašnieki ir 550 Vidzemes un Latgales lauksaimnieki. Mēs ticam, ka šis gadījums dos motivāciju gan privātpersonām, gan uzņēmējiem cīnīties un pastāvēt par kvalitāti un pieprasīt no būvuzņēmējiem lielāku atbildību par savu paveikto darbu nevis ļaus rīkoties patvaļīgi.