Aktualitātes

Iespēja pieteikties atbalsta saņemšanai Valsts darba inspekcijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros

29.05.2018
Iespēja pieteikties atbalsta saņemšanai Valsts darba inspekcijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros

Valsts darba inspekcija (VDI) 2014. - 2020.gada plānošanas periodā īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" (Nr. 7.3.1.0/16/I/001), kura mērķis ir uzlabot darba drošību, it sevišķi bīstamo nozaru uzņēmumos ietvaros. Viens no galvenajiem Projekta darbības virzieniem ir sniegt konsultatīvo atbalstu uzņēmumiem bīstamajās nozarēs[1] darba vides uzlabošanai.

 

 

Projekta ietvaros uzņēmumiem ir iespēja pieteikties atbalsta saņemšanai darba vides risku novērtēšanai darba vietās, darba aizsardzības pasākuma plāna izstrādei, rekomendāciju saņemšanai no ekspertiem drošas darba vides izveidošanai, laboratorisko mērījumu veikšanai, kā arī darba aizsardzības speciālistu un uzticības speciālistu apmācībai. Vairāk par iespējamiem atbalsta veidiem uzņēmumi var iepazīties VDI interneta vietnē: http://vdi.gov.lv/lv/projekti/esf/planosanas-periods-2014-2020/jautajumi-atbildes/.

Projekta atbalstu darba vides risku novērtēšanai var saņemt uzņēmumi, kuri darbojas bīstamajā nozarē, kuri nodarbina vismaz vienu nodarbināto, bet ne vairāk kā 50 nodarbinātos[2], kuriem nav veikts darba vides risku novērtējums un kuri iepriekš nav saņēmuši atbalstu darba vides risku novērtēšanai 2007.-2013.plānošanas periodā. Jāatzīmē, ka atbalstu laboratorisko mērījumu veikšanai iespējams saņemt tikai tiem uzņēmumiem, kuri pieteikušies atbalsta saņemšanai darba vides risku novērtēšanai, bet darba aizsardzības speciālistu apmācības – ja uzņēmumā nodarbināti ne vairāk kā 10 nodarbinātie. Vairāk par atbalsta piešķiršanas nosacījumiem var iepazīties VDI interneta vietnē: http://vdi.gov.lv/lv/projekti/esf/planosanas-periods-2014-2020/atbalsts-darba-devejiem/. Šajā pašā interneta vietnē iespējams lejuplādēt pieteikuma veidlapas atbalsta saņemšanai, kā arī iepazīties ar paraugiem to aizpildīšanai un iegūt kontaktinformāciju saziņai ar Projekta ekspertiem.

Uzņēmumi var pieteikties bezmaksas atbalsta saņemšanai darba vides sakārtošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja Jums ir nepieciešama papildus informācija par Projektu, lūdzam sazināties ar Projekta vadītāju Sarmīti Rūtiņu-Rūtenbergu, e-pasts Sarmite.Rutina-Rutenberga@vdi.gov.lv

 

[1] Nozares, kas minētas Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumu Nr.99 “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” 1.pielikumā: https://likumi.lv/doc.php?id=101364

 

[2] Pieteikumu saņemšana no uzņēmumiem, kuros ir vairāk nekā 50, bet mazāk nekā 250 nodarbināto tiks atsevišķi izziņota.