Aktualitātes

Brexit ietekme uz Latvijas lauksaimniecību, zivsaimniecību, pārtikas ražošanu un meža nozari

29.12.2020 Drukāt
Brexit ietekme uz Latvijas lauksaimniecību, zivsaimniecību, pārtikas ražošanu un meža nozari

Pēc ES un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes (AK) vienošanās panākšanas par nākotnes attiecībām Zemkopības ministrija informē par Brexit ietekmi uz Latvijas lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas ražošanas un meža nozari.

Tirdzniecība ar precēm

ES un AK nolīgums, kurš izveidots saskaņā ar Pasaules tirdzniecības organizācijas (PTO) noteikumiem, sniegs ievērojamas priekšrocības tirdzniecībai abām pusēm.

ES un AK vienošanās ir labāki nosacījumi nekā jaunākajos ES brīvās tirdzniecības nolīgumos, kurus ES noslēdza ar trešajām valstīm, piemēram, Kanādu vai Japānu. ES un ĀK nolīgums paredz nulles tarifus un nulles kvotas visām precēm. Tas ir īpaši svarīgi jutīgām precēm, piemēram, lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem. Piemēram, saskaņā ar PTO likmēm bez vienošanās dažiem gaļas vai piena produktiem būtu jāpiemēro tarifi virs 40% vai 25% par zivju konserviem.

Turpmāk AK lauksaimniecības eksporta produktiem, ko importēs ES, muitas kontroles punktos būs nepieciešami veselības sertifikāti, kā arī tiks veiktas SPS (sanitārie un fitosanitārie standarti) pārbaudes. Tas veidos lielākas izmaksas AK uzņēmumiem.

Saskaņā ar ES un AK nolīgumu muitas procedūras tiks vienkāršotas. Tomēr, tā kā AK ir nolēmusi iziet no Muitas savienības, kontrole tiks piemērota visām tās tirgotajām precēm.

AK uzņēmumiem turpmāk jāpierāda, ka viņu produkti atbilst visām “izcelsmes noteikumu” prasībām. Lai samazinātu birokrātiju, ES un AK nolīgums ļaus tirgotājiem pašiem apliecināt preču izcelsmi.

ES un AK nolīgums novērsīs nevajadzīgus tehniskus šķēršļus tirdzniecībai, kā arī tas paredz atvieglojumus īpašiem, abpusēji interesējošiem produktiem, piemēram, automobiļu ražošana, vīns, organiskie produkti, farmaceitiskie izstrādājumi un ķīmiskās vielas. Tomēr visām AK precēm, kas tiks ievestas ES, joprojām būs jāatbilst ES augstajiem normatīvajiem standartiem, tostarp attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu (piemēram, sanitārajiem un fitosanitārajiem standartiem) un produktu drošību.

Mežsaimniecība

Attiecībā uz mežsaimniecību nav specifisku un nozīmīgu problēmjautājumu. Lielākā ietekme būs uz kokmateriālu tirdzniecību, kam būs jāpiemēro muitas procedūras un attiecīgi arī dokumentācija, tai skaitā būs nepieciešami fitosanitārie sertifikāti. Attiecībā uz meža reproduktīvo materiāla tirdzniecību – ietekme būs minimāla, jo Latvijas un AK starpā meža reproduktīvā materiāla tirdzniecība nenotiek. Turklāt nepieciešamības gadījumā ir iespējams izmatot OECD meža reproduktīvā materiāla tirdzniecības shēmu.