Aktualitātes

Aktuāli kooperatīviem

Zemkopības minstrijas informācija par Lauku attīstības programmas pasākumu plānotajiem kārtu atvēršanas termiņiem

Zemkopības minstrijas informācija par Lauku attīstības programmas pasākumu plānotajiem kārtu atvēršanas termiņiem

30.07.2015

Zemkopības ministrijas informācija par plānoto projektu iesniegšanas izsludināšanu tādiem Lauku attīstības programmas pasākumiem kā „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai", „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās saimniecības”, "Ieguldījumi materiālajos aktīvos", "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos", "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" u.c.

LLKA valde ir izstrādājusi priekšlikumus nepieciešamajiem grozījumiem LPKS un MPKS atbilstības izvērtēšanas noteikumos

LLKA valde ir izstrādājusi priekšlikumus nepieciešamajiem grozījumiem LPKS un MPKS atbilstības izvērtēšanas noteikumos

30.07.2015

LLKA valde ir sagatavojusi savus priekšlikumus nepieciešamajiem grozījumiem 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.593 "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu", kurus plānots izskatīt un apstiprināt LLKA biedru kopsapulcē šī gada rudenī. 

LLKA ir vienojusies ar Zemkopības ministriju par atbalstu agrozījuma ziņā mazajiem lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīviem

LLKA ir vienojusies ar Zemkopības ministriju par atbalstu agrozījuma ziņā mazajiem lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīviem

30.07.2015

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) ir panākusi, ka Zemkopības ministrija strādā pie atbalsta plānošanas mazajiem lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīviem. Respektīvi, pašreiz ir izstrādāts grozījumu projekts Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr.60 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam „Ražotāju grupu un organizāciju izveide”, kurā paredzēta atsevišķa sadaļa atbalstam tieši apgrozījuma ziņā mazajām kooperatīvajām sabiedrībām.

Tiek izsludināta konsultāciju pakalpojumu sniedzēju atlase konsultantiem pasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”

Tiek izsludināta konsultāciju pakalpojumu sniedzēju atlase konsultantiem pasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”

07.07.2015

Tiek izsludināta konsultāciju pakalpojumu sniedzēju atlase Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības” no 2015.gada 3.jūlija līdz 2015.gada 17.jūlijam.

LLKA uzsakta, ka nepieciešams risināt situāciju piena nozarē attiecībā uz piena iepirkuma cenu noteikšanu

LLKA uzsakta, ka nepieciešams risināt situāciju piena nozarē attiecībā uz piena iepirkuma cenu noteikšanu

17.06.2015

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija ir nosūtījusi vēstuli Konkurences padomei ar aicinājumu rūpīgi izvērtēt visas iespējamās sekas no koncerna “Food Union” un SIA “Rīgas piensaimnieks” apvienošanās. Kā arī papildus tam, lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas, tai skaitā LLKA, vēstulē Valsts prezidentam, Ministru prezidentei un zemkopības ministram aicina vērsties pie piena pārstrādes uzņēmumiem ar aicinājumu nepielietot diskriminējošu politiku piena iepirkumu cenu veidošanā pret Latvijas piena ražotājiem.